Projekty uchwał w sprawach:

a) udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych (druk nr 1),

b) określenia zasad, trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Kostrzyn nad Odrą na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania oraz sposobu jej rozliczenia (druk nr 2),

c) zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok (druk nr 3).