OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą.

Informacje dotyczące naboru, tj.: wymagania niezbędne, wymagania dodatkowe do zatrudnienia na ww. stanowisku, zakres zadań, informacja o warunkach pracy, zostały szczegółowo określone w załączniku do Zarządzenia nr 167/2021 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 października 2021 r.  

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą”, w terminie do dnia 25 października 2021 r. na adres: Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą. Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, tj. od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po upływie terminu do ich złożenia określonego w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.