Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

2003.07.23 - Artykuł "Wykorzystanie instrumentów polityki podatkowej w walce z bezrobociem w Kostrzynie nad Odrą"


Dla wszystkich samorządów sprawami wielkiej wagi stały się obecnie problem bezrobocia oraz kwestia zdobycia inwestorów. Dlatego ważne jest żeby gminy i miasta prawidłowo wykorzystywały dostępne dla nich instrumenty kształtowania polityki podatkowej, czyniąc swój region atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów, a także dla istniejących już pracodawców. Niestety jak wynika z sondażu Gazety Prawnej (nr 131 z 2003) duże miasta rzadko i raczej niechętnie korzystają z oferowanych przez prawo możliwości rozstrzygania tych kwestii. Dotyczy to nawet miast o szczególnie wysokiej stopie bezrobocia, jak np. Łódź czy Kielce.

Na tym tle bardzo korzystnie jawi się Kostrzyn nad Odrą, gdzie już w czerwcu zeszłego roku Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIX/353/02 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości. Uchwała obowiązuje od 01.01.2003 r. i jest częścią realizacji programu kadencyjnego władz miasta stawiającego za priorytet rozwój gospodarczy. Dzięki rozwiązaniom w niej przyjętym wychodzi się naprzeciw problemom bezrobocia, ale także stwarza wyjątkowo korzystne warunki dla inwestorów. Niewątpliwym atutem Miasta jest działanie na jego terenie Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Stąd też przyjęte w uchwale rozwiązania dotyczą dwóch kategorii przedsiębiorców: działających w strefie oraz prowadzących firmy poza nią.

Mocą omawianej uchwały wprowadzono zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej na postawie zezwolenia na terenie Kostrzyńsko - Słubickiej Strefy Ekonomicznej podstrefa Kostrzyn pod warunkiem wykorzystania ulgi na nowe inwestycje lub utworzenie nowych miejsc pracy.

Zwolniono także z podatku od nieruchomości grunty, budowle i budynki położone na terenie  Kostrzyńsko -Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Kostrzyn, których właścicielem jest spółka zarządzająca strefą pod warunkiem, że środki uzyskane ze zwolnienia przeznaczone zostaną na inwestycje infrastrukturalne w podstrefie  Kostrzyn w wysokości co najmniej rocznego zwolnienia podatkowego w roku podatkowym lub dwóch kolejnych latach następujących po nim.

Ponadto przedsiębiorcy działający poza strefą, którzy utworzą nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją zwolnieni zostali od podatku od nieruchomości od gruntów, budowli i budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą przez okres 5 lat w wysokości 1 % za każde utworzone nowe miejsce pracy. Natomiast dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy niezwiązane z inwestycjami stawki zwolnienia uzależniono od wysokości płaconego podatku za dany rok podatkowy - od 10 do 1 % za każde nowe stanowisko pracy.

Zwalnia się także częściowo od podatku nieruchomości, na których osoby fizyczne i prawne prowadzą działalność gospodarczą związaną z praktyczną nauką zawodu po 100 zł za każdego ucznia, jednakże nie więcej niż należny podatek od nieruchomości za dany rok podatkowy. Wymienione zwolnienia stanowią pomoc publiczną w rozumieniu przepisów prawa i są zgodne z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w chwili podejmowania uchwały. Wysoką jakość przyjętych rozwiązań potwierdza fakt, iż urząd ochrony Konkurencji i Konsumentów zaakceptował uchwałę bez żadnych zastrzeżeń.

Godnym podkreślenia jest fakt, iż obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowej uchwały, w której warunki określające zwolnienia dla przedsiębiorców będą jeszcze korzystniejsze niż dotychczasowe. Projekt uchwały, dostosowany jest do zasad określonych w nowej ustawie o pomocy publicznej i jako novum zawiera m.in. propozycje odpowiednich programów pomocowych, w których ustalono tryb i szczegółowe zasady przyznawania poszczególnych zwolnień.

Przewidziano zwolnienia podatkowe mające na celu aktywne wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na terenie miasta oraz popierania określonych form aktywności gospodarczej jak np. działalność kulturalna. M.in. zwolniono z podatku od nieruchomości grunty, budowle i budynki należące do przedsiębiorców działających w K-SSSE, ale uzależniono pomoc od terminowego rozpoczęcia działalności, co ma motywować przedsiębiorców do szybkiej realizacji inwestycji. Zwolnienia dotyczą także przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie miasta, poza obszarem K-SSSE, a także przedsiębiorców już istniejących, a tworzących nowe stanowiska pracy, z tym, iż przewiduje się odejście od zróżnicowania stawek zwolnienia w zależności od wysokości płaconego podatku poprzez wprowadzenie takiej samej kwoty zwolnienia dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na wielkość należnego podatku. Zwolnienie to przyznawane jest na dwa lata a miejsca pracy muszą być utrzymane także, co najmniej przez dwa lata.

Jeśli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozytywnie zaopiniuje projekt, Rada Miejska uchwali go już na sierpniowej sesji. Będzie to kolejny krok w kierunku popierania rozwoju inwestycji i walki z bezrobociem w Kostrzynie - powiedział, Andrzej Kunt Burmistrz Miasta, oceniając dotychczasowe działania władz miasta w tej dziedzinie. Sama uchwała natomiast będzie mogła stanowić wzór dla wielu gmin, które dopiero przymierzają się do przyjęcia takich rozwiązań.

 

 

Agnieszka Burzyńska

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Burzyńska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2003-07-25 11:14:58
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2003-07-25 11:17:16
Ostatnia zmiana:2003-07-25 11:17:16
Ilość wyświetleń:3923

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij