Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

do 2013-11-22 do godz. 15:30 - złożenie dokumentów w otwartym naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą OGŁASZA OTWARTY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. obsługi kasy Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą

I. Wymagania niezbędne (formalne):

  1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.   
    o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych.
  2. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
  3. Biegła znajomość obsługi komputera oraz programów komputerowych finansowo-księgowych.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.      Znajomość przepisów z zakresu:

a)      ustawy o samorządzie gminnym,

b)      ustawy o rachunkowości,

c)      podstaw klasyfikacji budżetowej,

d)      finansów publicznych,

e)      odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

f)       zagadnień z zakresu podatku VAT.

2.      Zdolności arytmetyczne.

3.      Umiejętność obsługi kasy fiskalnej.

4.      Doświadczenie na podobnym stanowisku.

5.      Kultura osobista.

6.      Dokładność, obowiązkowość, skrupulatność, odpowiedzialność.

7.      Umiejętność logicznego myślenia, korzystania z przepisów, samodzielnej pracy, rozwiązywania problemów.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Wykonywanie pełnej obsługi kasowej Urzędu Miasta, a w szczególności:

a)      podejmowanie gotówki z rachunków bankowych na zlecenie Skarbnika lub jego Zastępcy, Burmistrza lub jego Zastępcy,

b)      przyjmowanie wszelkich wpłat do kasy Miasta z tytułu podatków i opłat oraz innych należnych kwot,

c)      prowadzenie ewidencji obrotów kasowych tj. wpłat i wypłat w postaci raportów kasowych,

d)      codzienne uzgadnianie obrotów kasowych, a szczególnie wpłat podatkowych oraz opłat z księgową podatkową.

2.      Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w tym czeków, oraz innych wartości złożonych do ewentualnego depozytu.

3.      Prowadzenie inkasa opłaty skarbowej oraz służenie informacją pozostałym pracownikom Urzędu o wysokościach należnych opłat od czynności zgodnie  ustawą o opłacie skarbowej oraz rozliczenie wpłat za dowody osobiste.

4.      Współuczestnictwo w kontroli prawidłowości pobierania przez inkasentów opłaty targowej na targowiskach gminnych.

5.      Pomoc i współdziałanie przy akcji wymiarowej podatków i opłat.

6.      Prowadzenie księgowej ewidencji analitycznej wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i okresowe uzgadnianie obrotów ze stanowiskiem prowadzącym ewidencję syntetyczną i stanowiskiem wydającym zezwolenia.

7.      Wystawianie pokwitowań z kwitariusza na wpłaty dokonywane bezpośrednio w kasie, a które nie są wpłatami z tytułu podatków.

8.      Terminowe dokonywanie wpłat dla wszystkich kont prowadzących w ramach budżetu gminy.

9.      Przechowywanie dokumentacji dotyczącej pobranego wadium w formie innej niż gotówka od osób przystępujących do przetargów.

10.  Podwyższanie wartości oraz prowadzenie rejestru weksli.

11.  Wydawanie i rozliczanie mandatów karnych kredytowych wystawionych przez Straż Miejską oraz windykacja należności z tytułu mandatów karnych.

12.  Sporządzanie przelewów bankowych w systemie elektronicznym.

13.  Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, związanych ze stosunkiem pracy.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

 

IV. Warunki pracy i płacy:

  1. Wymiar czasu pracy:  1 etat
  2. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy (z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej).
  3. Przewidywany termin zatrudnienia od dnia 15 grudnia 2013 roku.

.

V. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie:

1.   Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu nauki i stażu pracy.

2.   List motywacyjny.

3.   Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy.

4.   Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5.   Kserokopia dowodu osobistego.

6.   Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

7.   Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

8. Oświadczenie  o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane  z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne.

9.   Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458).”

 

Komplet dokumentów w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi kasy”, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2, w sekretariacie lub drogą pocztową na adres:

                                  

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą

  ul. Graniczna 2

    66-470 Kostrzyn nad Odrą

w terminie do dnia 22 listopada 2013 roku do godziny 15.30(liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Inne informacje

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź pisemnie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.kostrzyn.pl

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru będą dostarczone pocztą, przez doręczyciela UM lub można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta - - p. nr 48, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników naboru. 

Załączniki

nabór na stanowisko ds_ kasy (49.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wynikach (134.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:OA - Czerniak Agata
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2013-11-06 14:48:52
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2013-11-06 14:55:03
Ostatnia zmiana:2013-11-29 13:32:25
Ilość wyświetleń:2240

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij