Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

do 2014-10-23 godz. 10:00 - zgłoszenia do otwartego naboru na kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kostrzynie nad Odrą

BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

OGŁASZA OTWARTY NABÓR NA
KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

 

 1. Wymagania niezbędne ( formalne ):
  • wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie do realizacji usług w Środowiskowym Domu Samopomocy,
  • specjalizacja w zakresie zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz niekaralność za umyślne przestępstwo skarbowe,
  • co najmniej 3 – letni staż w pomocy społecznej,
  • nieposzlakowana opinia.

UWAGA: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 1. Wymagania dodatkowe ( będące przedmiotem oceny ):
  • umiejętność pracy w zespole i kierowania nim,
  • co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym był bezpośredni kontakt z osobami  z zaburzeniami psychicznymi,
  • praktyczna znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów prawa pracy,
  • komunikatywność, odpowiedzialność i kreatywność,
  • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem i gospodarką środkami unijnymi,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy,
  • prawo jazdy kat. B.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
  • kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • opracowywanie planów działania jednostki,
  • realizowanie polityki kadrowej,
  • zarządzanie mieniem jednostki i odpowiadanie za wyniki jej działalności,
  • dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez ŚDS,
  • opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących jednostki,
  • przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji zadań statutowych ŚDS,
  • współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego, szkołami i innymi placówkami.
 3. Warunki pracy
  • Wymiar czasu pracy: 1 etat.
  • Pierwsze powierzenie stanowiska kierownika zostanie zawarte na okres 1 roku.
  • Przewidywany termin zatrudnienia od dnia 1 stycznia 2015 roku.
 4. Wymagane dokumenty
  • życiorys ( CV ),
  • list motywacyjny,
  • kserokopia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i staż pracy,
  • oryginał kwestionariusza osobowego,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na kierowniczym stanowisku,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne,
  • koncepcja funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Dokumenty aplikacyjne ( list motywacyjny  i CV ) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 roku Nr 223,
poz. 1458 ze zm. )”.

Komplet dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kostrzynie nad Odrą” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2, w sekretariacie lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą

Ul. Graniczna 2

66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

 

w terminie do dnia 23 października 2014 r. do godz. 10.00 ( liczy się data wpływu
do Urzędu Miasta ).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Inne informacje

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź pisemnie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Nabór będzie przebiegał w II etapach:

I etap – sprawdzenie przez Komisję ofert kandydatów pod względem formalnym

II etap – rozmowa kwalifikacyjna dotycząca m.in. znajomości wymaganych przepisów oraz zagadnień zawartych w koncepcji funkcjonowania placówki.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.kostrzyn.pl

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru będą dostarczone pocztą, przez doręczyciela UM lub można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta w Wydziale Oświaty, Kultury i Opieki w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników naboru.

 

Załączniki

Ogloszenie_naboru_na_stanowisko_Kierownika_SDS (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_do_konkursu (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyniki_konkursu_na_st_kierownika_SDS (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:OK Marzena Brenk-Sułkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2014-10-08 12:48:31
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2014-10-08 12:53:04
Ostatnia zmiana:2014-10-31 12:36:40
Ilość wyświetleń:1309

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij