Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

do 2016-12-30 godz. 10:00 - nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i inwestycji w Referacie Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Kostrzyn nad odrą

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą OGŁASZA OTWARTY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. zamówień publicznych i inwestycji w Referacie Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą

I. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia, preferowane kierunki: administracja publiczna.
 3. Minimum pięcioletni staż pracy, w tym minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe przy przeprowadzaniu zamówień publicznych.
 4. Znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.      Znajomość przepisów ustaw z zakresu prawa samorządowego, a w szczególności przepisów prawnych regulujących ustrój, kompetencje, finanse publiczne samorządu gminnego, postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz aktów wykonawczych do nich, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo budowlane, kpa.

2.      Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych oraz wykorzystania do wykonywanych zadań,

3.      Umiejętność skutecznej komunikacji.

4.      Umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, skrupulatność,

5.      Znajomość aktualnych dyrektyw unijnych w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Czynności administracyjne związane z realizacją zagadnień określonych w zakresie czynności w tym z zakresu prawa Zamówień Publicznych.
 2. Przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań, w tym opracowywanie umów, przygotowywanie wniosków o wszczęcie procedury przetargowej, przygotowanie i prowadzenie postepowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postepowań do 30.000 euro, przygotowywanie projektu budżetu, uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Burmistrza, opisywanie faktur, rozliczanie inwestycji, opracowywanie sprawozdań z realizacji inwestycji, realizacji zamówień publicznych.

3.      Udział w pracach komisji przetargowej, sporządzanie protokołów postepowania o zamówienia publiczne.

 1. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, przygotowywanie faktur do zapłaty, nanoszenie odpowiedniej klasyfikacji budżetowej i zadaniowej.
 2. Opracowywanie faktur, a w szczególności sprawdzanie ich zgodności z zawartymi umowami i kontraktami, protokołami odbioru prac oraz pod względem ich zgodności z planami finansowymi, sprawdzanie kompletności załączonych dokumentów.
 3. Terminowe załatwianie spraw.
 4. Współpraca z wydziałami i referatami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie wykonywanych zadań.
 5. Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego.

IV. Warunki pracy i płacy:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, praca biurowa w siedzibie Urzędu.
 2. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy (z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej).
 3. Praca z komputerem, obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych.

V. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie:

1.   Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej..

2.   List motywacyjny.

3.   Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia).

4.   Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

5.   Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

6.   Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne.

7. Oświadczenie o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1202).”

Komplet dokumentów w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych”, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą,

ul. Graniczna 2, w sekretariacie lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

w terminie do dnia 30 grudnia 2016 roku do godziny 10.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Inne informacje

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź pisemnie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.kostrzyn.pl

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników naboru.

 

Załączniki

informacja_o_wynikach_konkursu_st_ds_zamowien publicznych (104.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Miasto Kostrzyn nad Odrą
Źródło informacji:OA - Czerniak Agata
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2016-12-16 12:17:46
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2016-12-16 12:22:56
Ostatnia zmiana:2017-01-04 12:09:45
Ilość wyświetleń:1219

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij