Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 2017-06-02 o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego OLSA Poland Sp. z o.o. na działkach 4/29, 4/30, 4/31, 4/32 obręb 3 -Forty przy Alei Milenijnej 5 w Kostrzynie nad Odrą

 Kostrzyn nad Odrą, dn. 02.06.2017 r.

 Nasz znak : GK.6220.1.2017.SSt.

 ZAWIADOMIENIE

 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa 

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami- zwanej dalej ustawą o ooś), podaję do publicznej wiadomości , że w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Granicznej 2 prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego OLSA Poland Sp. z o.o. na działkach 4/29, 4/30, 4/31, 4/32 obręb 3 –Forty przy Alei Milenijnej 5 w Kostrzynie nad Odrą.

 Postępowanie zostało wszczęte na wniosek OLSA POLAND Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Al. Milenijna 5 w Kostrzynie nad Odrą, w imieniu której działa w ramach pełnomocnictwa Pan Wiesław Gołacki.

 Postanowieniem znak GK.6220.1.2017.SSt. z dnia 20.03.2017 r. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 W dniu 25.04.2017 r. w siedzibie tutejszego organu został złożony przez Pełnomocnika inwestora Raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o ooś postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 ww. ustawy przysługuje „każdemu”.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. ( właściwy do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia) i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. ( właściwy do wydania opinii sanitarnej ).

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

·         zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy wyłożoną do wglądu w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Granicznej 2 w Kostrzynie nad Odrą, pok. 30, od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 - 15.00.

·         składania uwag i wniosków do Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w terminie 30 dni tj. od 05 czerwca 2017 r. do 04 lipca 2017 r.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy o ooś.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 37 ustawy o ooś Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą rozpatruje uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa oraz w uzasadnieniu decyzji , niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu, oraz o tym w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Informacji Publicznej Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Granicznej 2 oraz na słupie ogłoszeniowym na Osiedlu Leśnym.

Metadane

Podmiot udostępniający:Miasto Kostrzyn nad Odrą
Źródło informacji:Burmistrz Miasta - Andrzej Kunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2017-06-02 14:52:50
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2017-06-02 14:56:36
Ostatnia zmiana:2017-06-02 14:56:41
Ilość wyświetleń:406

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij