Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)

Symbol:
3110

Wydział:
Finansów

Podstawa prawna:
art. 48 § 1 i 2 a oraz art. 67 § 1 i 1 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).


Opłaty:
Opłata skarbowa:
·za wniosek - 5,00 zł.
·za każdy załącznik - 0,50 zł.

* za wniosek o umorzenie lub odroczenie terminu płatności do 6 miesięcy opłaty skarbowej nie pobiera się


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni - od dnia wszczęcia postępowania.


Jednostka odpowiadająca:
stanowisko ds. wymiaru podatków - pok. 5 (parter)

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
*Opłata skarbowa:
·za odwołanie - 5,00 zł.
·za każdy załącznik - 0,50 zł.


Uwagi:
1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta organu prowadzącego sprawę.


Dokumenty
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty,
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty,
Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej, opłaty,
Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać,
- Oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą, jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178),
- zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
- odcinki emerytur lub rent - kopie,
zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego (lub kopia dowodu pobieranego zasiłku),
potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.),
potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty ),
udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne),
kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego,
inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego,

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:administrator
Data wprowadzenia:2003-05-15 14:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:(brak danych)
Ilość wyświetleń:2064

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij