Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

do 2018-01-22 do godz. 12:00 - nabór na wolne stanowisko aplikant Straży Miejskiej Miasta Kostrzyn nad Odrą

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą OGŁASZA OTWARTY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO aplikant Straży Miejskiej Miasta Kostrzyn nad Odrą

 I. Wymagania niezbędne (formalne):

1.      Wykształcenie co najmniej średnie.

2.      Obywatelstwo polskie.

3.      Ukończone 21 lat.

4.      Uregulowany stosunek do służby wojskowej.

5.      Pełnia praw publicznych.

6.      Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne.

7.      Sprawność pod względem psychicznym i fizycznym pozwalająca na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

8.      Nienaganna opinia.

9.      Gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.      Posiadanie prawa jazdy.

2.      Dobra znajomość topografii Kostrzyna nad Odrą.

3.      Znajomość ustawy o strażach gminnych.

4.      Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, sumienność, rzetelność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, odporność na stres, dyspozycyjność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wynikający z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 706 ze zm.).

IV. Warunki pracy i płacy:

  1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
  2. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 12 miesięcy. Praca w systemie zmianowym w porze dziennej (z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej oraz szkolenia podstawowego, zakończonego egzaminem – art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych; Dz.U. z 2016 roku, poz. 706 ze zm.).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

V. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie:

1.   Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu nauki i stażu pracy.

2.   List motywacyjny.

3.   Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy (kserokopie świadectw pracy, dyplomów).

4.   Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach).

5.   Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

7.   Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne.

8. Oświadczenie o stanie zdrowia.

9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej (wpis w książeczce wojskowej o przeniesieniu do rezerwy lub zaświadczenie z WKU).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1202).”

Komplet dokumentów w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko aplikant w Straży Miejskiej”, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2, w sekretariacie lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą

ul. Graniczna 2

66-470 Kostrzyn nad Odrą

w terminie do dnia 22 stycznia 2018 roku do godziny 12.00(liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Inne informacje

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź pisemnie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.kostrzyn.pl

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników naboru.  

Załączniki

informacja o wynikach konkursu aplikant Straży Miejskiej (188.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Miasto Kostrzyn nad Odrą
Źródło informacji:Burmistrz Miasta - Andrzej Kunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2018-01-08 13:58:20
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2018-01-08 14:02:16
Ostatnia zmiana:2018-01-30 07:48:11
Ilość wyświetleń:911

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij