Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

do 2018-01-31 - nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą

 BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą - stanowisko ds. obsługi interesantów - Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art.11 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223.poz.1458 z późn.zm),

2) wykształcenie wyższe,

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

6) podstawowa znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,

7) podstawowa znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

9) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

10) biegła obsługa komputera, pakietów biurowych Microsoft Office i Open Office oraz Internetu,

11) doświadczenie zawodowe min. rok.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:

1) komunikatywność,

2) doświadczenie zawodowe w strukturach samorządu terytorialnego, w pracy z obsługą klienta,

3) umiejętność pracy w zespole,

4) dokładność i staranność w wykonywaniu zadań, odporność na trudne sytuacje zawodowe, motywacja do pracy z ludźmi.

Zakres zadań wykonywanych na wyżej wymienionym stanowisku:

1)       udzielanie informacji o trybie załatwiania spraw w Urzędzie Miasta,

2) obsługa interesantów w zakresie wydawania druków ujednoliconych formularzy ( wniosków do załatwianych spraw), pomoc w ich wypełnianiu,

3) prowadzenie aktualizacji informacji ogólnych podlegających wymogom wywieszania na tablicy ogłoszeń,

4) udzielanie pomocy w korzystaniu ze stanowiska tłumacza języka migowego on-line oraz pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie,

5) obsługa centrali telefonicznej i faxu,

6) prowadzenie rejestru korespondencji - jej przyjmowanie z komórek organizacyjnych Urzędu, filii Starostwa Powiatowego, wysyłanie i odbiór,

7) prowadzenie rejestru wyjść służbowych i prywatnych,

8) wprowadzanie dokumentów do systemu elektronicznego obiegu dokumentów, przekazywanie dokumentów po zadekretowaniu do poszczególnych komórek organizacyjnych.

Warunki pracy:

1) pełny wymiar czasu pracy,

2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy ( z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej),

3) miejsce pracy – Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2 stanowisko w Biurze Obsługi Interesanta,

4) praca przy stanowisku komputerowym wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem zewnętrznym oraz współpracy z pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

1) CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem,

2) list motywacyjny - odręcznie podpisany,

3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

4) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – opatrzone własnoręcznym podpisem,

5) kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),

6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem,

7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,

8) oświadczenie o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2014r.poz.1182 ze zm.)” – opatrzone własnoręcznym podpisem

9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

?Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2 w sekretariacie lub pocztą na adres Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi interesantów” w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

Do dalszej rekrutacji będą zapraszani telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najciekawsze oferty.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu w budynku przy ul. Granicznej 2.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest: Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą , Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Załączniki

informacja_o_wynikach_konkursu_st_ds_obslugi_interesantow (211.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Miasto Kostrzyn nad Odrą
Źródło informacji:Burmistrz Miasta - Andrzej Kunt
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2018-01-17 10:53:22
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2018-01-17 11:00:34
Ostatnia zmiana:2018-02-13 15:27:30
Ilość wyświetleń:1443

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij