Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

[Szkoła Podstawowa nr 2] - do 2018-03-27 do godz. 10:00 - nabór na stanowisko "samodzielny referent"

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą, ul. Banaszaka 1 ogłasza konkurs na stanowisko Samodzielny referent

Nazwa i adres jednostki
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą,
66-470 Kostrzyn nad Odrą ul. Banaszaka 1
tel. 095 752 33 85
e-mail:poczta@sp2.kostrzyn.pl

Nazwa stanowiska: samodzielny referent

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa na sześcio-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

Wymagane wykształcenie:

ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości,

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

1)        kontrola kompletności i rzetelności dokumentów finansowo-księgowych, dokonywanie przelewów,

2)        sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowo –księgowych;

3)        dekretowanie i księgowanie dokumentów finansowo-księgowych;

4)        prowadzenie ewidencji wydatków;

5)        uzgadnianie sald na kontach syntetycznych i analitycznych;

6)        rozliczanie dotacji zadaniowych;

7)        przygotowanie do wysyłki przelewów dotyczących płac, podatków, składek ZUS oraz świadczeń z ZFŚS;

8)        dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia i przekazywanie ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami sądowymi;

9)        prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;

10)    wystawianie faktur VAT i not księgowych dla usługobiorców łącznie z windykacją należności;

11)    prowadzenie ewidencji i rejestrów zakupów i sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT;

12)    opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora szkoły, dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

13)    archiwizacja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14)    uzgadnianie z osobą odpowiedzialną za gospodarowanie składnikami majątku ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz innych składników majątku;

15)    rozliczanie inwentaryzacji;

16)    sporządzanie przy udziale Głównego Księgowego sprawozdań okresowych oraz danych do planów lub korekt planów;

17)    sprawozdawczość na potrzeby wewnętrzne, jednostki nadrzędnej oraz GUS i SIO;

18)    wspomaganie głównego księgowego w czynnościach i zadaniach realizowanych przez dział finansowo-księgowy;

19)    wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora Szkoły;

20)    wykonywanie innych zadań wynikających z organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą;

21)    przestrzeganie tajemnicy służbowej;

22)    przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych wewnętrznych przepisów szkolnych, przepisów bhp i ppoż.;

23)    Pełnienie funkcji inspektora danych osobowych oraz wykonywanie zadań związanych z tą funkcją w szczególności: zaplanowanie, dokumentowanie, wdrażanie, kontrolowanie i doskonalenie systemu ochrony danych osobowych;

Wymagania niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku samodzielnego referenta:

o   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

o   niekaralność,

o   wiedza fachowa na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełniania zadań, o których mowa w rozporządzeniu o ochronie danych,

o   znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

o   umiejętność redagowania wewnętrznych aktów prawnych i właściwej interpretacji przepisów,

o   umiejętność biegłej obsługi komputera,

o   umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy.

Dodatkowe wymagania:

o   doświadczenie w księgowości budżetowej;

o   znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, zasad rachunkowości, ustawy o finansach, prawa podatkowego, prawa pracy;

o   doświadczenie na stanowisku samodzielnym;

Wymagane dokumenty:

o    curriculum vitae,

  • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  • oryginał lub odpis dokumentu potwierdzającego wymagany poziom wykształcenia,
  • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) świadectw pracy, 
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz oświadczenie,że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczychzwiązanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. 31 ust.1pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszeniedyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14 poz. 114).

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko samodzielny referent”  w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą ul. Banaszaka 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, od 13.03.2018 r.  do 27.03.2018 r. do godz. 10:00. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czymkandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Naumowicz

Metadane

Podmiot udostępniający:Szkoła Podstawowa nr 2
Źródło informacji:Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 - Elżbieta Naumowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2018-03-13 12:46:37
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2018-03-13 12:52:04
Ostatnia zmiana:2018-03-13 12:52:09
Ilość wyświetleń:1164
Urząd Miasta Kostrzyn n. Odrą
Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij