Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

[Szkoła Podstawowa nr 2] do 2018-07-03 do godz. 11:00 - nabór na stanowisko "specjalista do spraw kadr i płac" - umowa na zastępstwo

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą, ul. Banaszaka 1
poszukuje osoby na stanowisko Specjalista do spraw kadr i płac

Nazwa i adres jednostki
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą,
66-470 Kostrzyn nad Odrą ul. Banaszaka 1
tel. 095 752 33 85
e-mail: poczta@sp2.kostrzyn.pl

Nazwa stanowiska: Główny specjalista do spraw kadr i płac

Ilość wolnych wakatów: 1

Wymiar czasu pracy: 1/1

Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo

Ofertę może złożyć osoba, która spełnia następujące wymagania:

o    Posiada obywatelstwo polskie
o    Posiada wyższe wykształcenie (preferowane administracyjne lub ekonomiczne).
o    Nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się wobec niej postępowanie karne ani dyscyplinarne.
o    Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku.
o    Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.
o    Posiada doświadczenie na stanowisku kadrowo-płacowym bądź księgowym.

Preferowane wymagania:

o   Znajomość programu kadrowo płacowego OPTIVUM VULCAN
o   Znajomość MS Office.
o   Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej w szczególności Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych.
o   Komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole.
o   Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo – budżetowych.

Zakres obowiązków:

1. Sporządzanie list płac;
2. Sporządzanie umów o pracę, dzieło i zleceń;
3. Naliczanie potrąceń od wynagrodzeń w tym: naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracowników i zakład pracy od wynagrodzeń pracowników oraz umów zleceń;
4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia oraz prowadzenie korespondencji z tym związanej;
5. Przygotowywanie przelewów płacowych;
6. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie dokonanych wypłat pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o dzieło;
7. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;
8. Prowadzenie kart zasiłków chorobowych;
9. Wydawanie zaświadczeń o uzyskanych dochodach na prośbę pracownika;
10. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników;
11. Bieżąca kontrola terminowej realizacji badań lekarskich pracowników, w tym przestrzeganie zaleceń lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę nad pracownikami;
12. Nadzór nad dopuszczeniem pracownika do pracy (konieczność wykonania badań kontrolnych po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni);
13. Sprawozdawczość i analiza kadrowa na potrzeby wewnętrzne oraz GUS;
14. Prowadzenie akt osobowych;
15. Przygotowywanie dokumentów kadrowych i nadzór nad ich obiegiem;
16. Ewidencjonowanie urlopów i zwolnień lekarskich;

Wymagane dokumenty:

o    curriculum vitae,
o    kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
o    zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,
o    oryginał lub odpis dokumentu potwierdzającego wymagany poziom wykształcenia,
o    inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
o    oryginał lub kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) świadectw pracy, 
o    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz oświadczenie,że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne i dyscyplinarne.
o    Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac” w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą ul. Banaszaka 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, od 20.06.2018r. do 03.07.2018r. do godz.1100. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czymkandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 Dyrektor Szkoły
Elżbieta Naumowicz

Metadane

Podmiot udostępniający:Szkoła Podstawowa nr 2
Źródło informacji:SP-2 Dyrektor
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2018-06-20 10:59:21
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2018-06-20 11:06:17
Ostatnia zmiana:2018-06-20 11:06:31
Ilość wyświetleń:458
Urząd Miasta Kostrzyn n. Odrą
Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij