W załączeniu uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze:

- nr 680/19 z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok

- nr 681/19 z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2020-2035 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok

- nr 682/19 z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok

- nr 37/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliowości sfinansowania zaplanowanego deficytu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok

- nr 38/2020 z 9 stycznia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej planowanej kwoty długu Miasta Kostrzyn nad Odrą w latach 2020-2035

- nr 468/2020 z 17 września 2020 roku w sprawie opinii o informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą