Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu

Działając na podstawie uchwały nr XXXIV/284/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2017 r. poz. 2819 t.j.), Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu.

Rodzaj zadania: dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu w ramach współzawodnictwa sportowego grup seniorów.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2020 roku: 30 000,00 zł, w tym:

a)      współzawodnictwo sportowe grup seniorów w sekcji piłki nożnej mężczyzn – 20 000,00 zł;

b)     współzawodnictwo sportowe grup seniorów w sekcji piłki nożnej kobiet – 10 000,00 zł.

Termin realizacji zadania: 01.09.2020 r. – 31.12.2020 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Graniczna 2, osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą w terminie do dnia 20 sierpnia 2020 roku, do godz. 14:00 (decyduje data wpływu).

Formularz oferty na realizację zadania dotyczącego rozwoju sportu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi, a także w Wydziale Oświaty, Kultury i Opieki, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania ofert (tel. 95 727 81 57).

Pełna treść ogłoszenia stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 122/2020 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w załączeniu lub do pobrania w BIP.