Przekazuję Państwu raport o stanie miasta za 2019 rok, który stanowi zwięzłą informację dla Rady Miasta oraz mieszkańców o działaniach samorządu podejmowanych w 2019 rok.

To drugi tego typu dokument - pierwszy raport dotyczył stanu miasta Kostrzyn nad Odrą za 2018 rok.

Raport o stanie Kostrzyna nad Odrą za 2019 rok stanowi miarodajne, a przy tym aktualne źródło wiedzy jako podsumowanie najważniejszych działań, które miały miejsce w mieście w 2019 roku, a zebrane w nim informacje, dane statystyczne, analizy i zestawienia składają się na całościowy obraz życia miasta.

Zarówno pierwszy raport o stanie miasta, jak i obecny dokument pozwalają stwierdzić, że lokalne władze wykonywały działania mające na celu realizację strategii, programów
i planów, uchwał Rady Miasta w najlepiej pojętym interesie miasta i jego mieszkańców.

Kostrzyn nad Odrą wciąż pozostaje wiodącym ośrodkiem miejskim w powiecie gorzowskim i województwie lubuskim w wielu obszarach gospodarczych i społecznych.

Lektura raportu pozwala w kompleksowy sposób przyjrzeć się głównym tendencjom rozwojowym i zmianom, jakie zachodzą w poszczególnych dziedzinach życia - zachęcam do zapoznania się z Raportem o stanie miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok.

Raport o stanie Miasta za 2019 rok opracowano w oparciu o materiały źródłowe komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, miejskich jednostek organizacyjnych
i instytucji.

Korzystając z okazji zachęcam do korzystania z informacji, które systematycznie prezentujemy na miejskiej stronie internetowej www.kostrzyn.pl.

Burmistrz

dr  Andrzej Kunt