w związku z zaleceniem Państwowej  Komisji Wyborczej  upowszechnienia informacji o możliwości głosowania korespondencyjnego, o możliwości głosowania przez pełnomocnika oraz o możliwości dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania i o fakcie, że dopisanie takie dotyczy zarówno pierwszego głosowania jak i ponownego głosowania podajemy adresy stron Państwowej Komisji Wyborczej gdzie takie informacje są dostępne.

- głosowanie korespondencyjne: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/5/24_Glosowanie_korespondencyjne

- głosowanie korespondencyjne za granicą: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/5/23_Glosowanie_korespondencyjne_za_granica

- głosowanie przez pełnomocnika: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/5/25_Glosowanie_przez_pelnomocnika

- dopisanie do spisu wyborców: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/5/22_Dopisanie_do_spisu_wyborcow   

- zaświadczenie o prawie do głosowania: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/5/37_Zaswiadczenie_o_prawie_do_glosowania