Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Bień.
 • E-mail: urzad@kostrzyn.um.gov.pl
 • Telefon: +48 95 727 81 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
 • Adres: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
 • E-mail: urzad@kostrzyn.um.gov.pl
 • Telefon: +48 95 727 81 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą mieści sie w trzech budynkach.

Budynek przy ul. Granicznej 2

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście wschodnie (od strony centrum miasta) nie jest dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich - posiada jeden stopień. Wejście środkowe (główne) jest wyposażone w pochylnię (rampę) dostosowana do poruszania się wózkami inwalidzkimi. Wejście zachodnie nie jest dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich - posiada jeden stopień. Wejścia zachodnie oraz główne wyposażone są w przyciski dzwonków przywoławczych.

Budynek przy ul. Granicznej 4

Do budynku prowadzi jedno wejście, Wejście nie jest dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich - posiada 8 stopni od strony północnej oraz 5 stopni od strony południowej. Obsługa interesantów odbywa się w budynku głównym urzędu (ul. Graniczna 2) po wezwaniu przez pracownika Biura Obsługi Interesantów urzędnika merytorycznego w sprawie.

Budynek Straży Miejskiej przy ul. Kopernika 4a 

Do budynku prowadzi jedno wejście, Wejście nie jest dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich - posiada jeden stopień. Obsługa interesantów odbywa się na zewnątrz budynku po wezwaniu strażnika.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek główny urzędu przy ul. Granicznej 2 wyposażony jest w windę spełniającą wymagania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dojazd do windy na poziomie parteru budynku odbywa się poprzez rampę (pochylnię) przy głównym (środkowym) wejściu do budynku. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter (dotyczy to budynku przy ul. Granicznej 2). W budynkach urzędu brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Pochylnia (rampa) wyposażona w poręcze znajduje się przy głównym (środkowym) wejściu do budynku przy ul. Granicznej 2. Brak jest urządzeń do informacji głosowych. Brak wyposażenia w pętle indukcyjne.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu obsługującym budynki przy ul. Graniczna 2 i 4 wyznaczono i odpowiednio oznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych Miejsce zlokalizowano przy wejściu głównym (środkowym) do budynku przy ul. Granicznej 2, bezpośrednio przy obniżeniu krawędzi chodnika

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak jest ograniczeń wstępu z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu (przeszkolony pracownik urzędu) lub na żądanie po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij