Zamknij okno Drukuj dokument

projekty uchwał na sesję Rady Miasta - 2016-06-30

Informuję, że  30 czerwca 2016 r. (czwartek)  o godz. 14.00 w  sali Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych / Kostrzyńskim Centrum Wspierania Biznesu przy ul. Fabrycznej 5 odbędzie się  XIX sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Proponowany porządek obrad:

1.    Sprawy  regulaminowe:
a)   otwarcie sesji,
b)   przyjęcie wniosków do porządku obrad,
c)   przyjęcie protokołu z ostatniej sesji .
2.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
3.  Sprawozdanie z działalności MZK Sp. z o.o za rok 2015.
4.  Informacja z działalności za rok 2015 r. oraz plany działalności Kostrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o,
5.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odra za 2015 rok:
a)  sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok,
b)  sprawozdanie finansowe,
c)  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok,
d)  informacja o stanie mienia komunalnego,
e)  podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odra za 2015 rok (druk nr 1).
6.     Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok:
a)  wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,
c)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok (druk nr 2),
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)  zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2016 rok (druk nr 3),
b) wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (druk nr 4),
c)  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 5),
d) ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 6),
e)  deklaracji zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą rodzinie polskiego pochodzenia ewakuowanej ze wschodniej Ukrainy objętej działaniami wojennymi (druk nr 7),
f)   zmiany  Planu gospodarki niskoemisyjnej  dla Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 8),
g) pozbawienia statusu pomnika przyrody (druk nr 9),
h) nadania nazw ulic (druk nr 10),
i)   czasowego wyłączenia terenów z prowadzenia działalności handlowej (druk nr 11),
j)   nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Kostrzyn nad Odrą a Miastem Sambor na Ukrainie (druk nr 12),
k)  zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 13),
8.    Interpelacje i wnioski.
9.    Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta 
                       (-)
         Marek Tatarewicz

Załączniki

projekty_uchwał_na_sesję_2016_06_30 (6.3MB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Miasto Kostrzyn nad Odrą
Źródło informacji:BRM - Renata Luszawska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2016-06-30 13:12:39
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2016-06-30 13:16:47
Ostatnia zmiana:2016-06-30 13:17:25
Ilość wyświetleń:922