Zamknij okno Drukuj dokument

Projekty uchwał na wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą - 14 marca 2018 roku

Projekty uchwał w sprawach:

a)   określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kostrzyn nad Odrą, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów  do tego uprawnionych (druk nr 1),

b)   zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej (druk nr 2),

c)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Kostrzyn nad Odrą a Miastem Gorzów Wielkopolski dotyczącego zasad nauczania religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w punkcie katechetycznym   (druk nr 3),

d)   planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2018 (druk nr 4),

e)    ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Kostrzynie nad Odrą  (druk nr 5),

f)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedle Warniki II w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 6),

g)   warunków udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (druk nr 7),

h)   przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2018” (druk nr 8),

i)     podziału  miasta Kostrzyn nad Odrą na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (druk nr 9),

j)    podziału miasta Kostrzyn nad Odrą  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 10).

Załączniki

Druk_nr_1-zasady_umarzania_odraczania (1.1MB)    
Druk_nr_2_zmiana_opłaty_targowej (219.2kB)    
Druk_nr_3 porozumienie-religia (411.9kB)    
Druk_nr_4_doskonalenie_zawdowe (1.1MB)    
Druk_nr_5_sieć_przedszkoli_i_szkół (730.9kB)    
Druk_nr_6_przystąpienie_do_planu (680.7kB)    
Druk_nr_7_bonifikaty_nieruchomości (352.7kB)    
Druk_nr_8_program_opieki_nad_zwierzętami (1.9MB)    
Druk_nr_9_okręgi_wyborcze (730.7kB)    
Druk_nr_10_obwody (787kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Miasto Kostrzyn nad Odrą
Źródło informacji:BRM - Renata Luszawska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2018-03-13 13:37:34
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2018-03-13 13:42:07
Ostatnia zmiana:2018-03-13 13:42:18
Ilość wyświetleń:346