Zamknij okno Drukuj dokument

ZARZĄDZENIE NR 81/2019 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą

ZARZĄDZENIE NR 81/2019

BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) w zw. z art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 917 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, w zamian za przepracowany dzień w sobotę 25 maja 2019 r.

§ 2. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Andrzej Kunt

Załączniki

z_081_2019_dzien_wolny (98.8kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Miasto Kostrzyn nad Odrą
Źródło informacji:Wojciech Bień
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2019-04-18 07:56:22
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2019-04-18 07:58:07
Ostatnia zmiana:2019-04-18 07:58:20
Ilość wyświetleń:217