Zamknij okno Drukuj dokument

ZARZĄDZENIE NR 100/2019 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kostrzyn nad Odrą

ZARZĄDZENIE NR 100/2019

BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 t.j.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyłącza się z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kostrzyn nad Odrą obiekt pod nazwą: „Most kolejowy na rzece Odrze” zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 080101_1.0006.1.

2. Wyłączenia obiektu, o którym mowa w § 1 dokonano w związku z jego wyłączeniem przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wykazu zabytków nieruchomych wyznaczonych do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Andrzej Kunt

link do zarządzenia w Bazie Aktów Własnych

Załączniki

z_100_2019_05_21_wylaczenie_obiektu_most_kolejowy_z_GEZ (100.7kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Miasto Kostrzyn nad Odrą
Źródło informacji:GP - Izabela Suska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Bień
Data wprowadzenia:2019-05-31 12:19:49
Opublikował:Wojciech Bień
Data publikacji:2019-05-31 12:24:41
Ostatnia zmiana:2019-05-31 12:24:56
Ilość wyświetleń:253