Zarządzenie Nr 64/2018
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad zajęcia nieruchomości stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą, tj.: pasów drogowych dróg wewnętrznych - na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ich ochroną, nieruchomości nie będących drogami wewnętrznymi - na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji oraz wysokości stawek opłat.