Zapraszamy do korzystania z kostrzyńskiego portalu mapowego. System UniGmina GIS ułatwia prowadzenie polityki zagospodarowania przestrzennego w gminie oraz pomaga mieszkańcom i inwestorom w uzyskiwaniu niezbędnych wniosków planistycznych i dokumentów.

Portal UniGmina jest dostępny dla dowolnego użytkownika – nie wymaga logowania. Wystarczy w oknie przeglądarki podać poprawny adres portalu, aby wyświetlone zostało okno startowe aplikacji. Portal umożliwia przeglądanie danych przestrzennych oraz odczytywanie o nich szczegółowych informacji.

Jakie zadania spełnia nasz portal mapowy?

  • Pozwala na obsługę i ewidencję wszystkich wniosków planistycznych, które gmina musi przyjmować i realizować.
  • Umożliwia przechowywanie danych planistycznych, które zostały zebrane dotychczas w gminie.
  • Pozwala na upublicznienie informacji – obywatele mają natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji, które potrzebują znać, np. kiedy kupują działkę lub planują budowę.

Portal mapowy dostępny jest tutaj (adres: https://kostrzyn.unigmina.pl)

Instrukcja obsługi systemu (plik PDF) do pobrania tutaj (adres: http://instrukcja.unigmina.pl/)