Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ
    Dane gminy - informacje teleadresowe (1)
    Statut Miasta (1)
    Budżet Miasta (0)
        Budżet 2024 (7)
        Budżet 2023 (9)
        Budżet 2022 (8)
        Budżet 2021 (11)
        Budżet 2020 (10)
        Budżet 2019 (12)
        Budżet 2018 (13)
        Budżet 2017 (12)
        Budżet 2016 (14)
        Budżet 2015 (11)
            WPF 2015-2024 (1)
        Budżet 2014 (11)
        Budżet 2013 (12)
        Budżet 2012 (12)
        Budżet 2011 (13)
        Budżet 2010 (11)
        Budżet 2009 (6)
        Budżet 2008 (4)
        Budżet 2007 (4)
        Budżet 2006 (1)
        Budżet 2005 (1)
        Budżet 2004 (1)
        Budżet 2003 (14)
    Charakterystyka ogólna (7)
    Strategia rozwoju Miasta (1)
        wersje archiwalne (6)
    Organizacje pozarządowe (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Raport o stanie Miasta (2)
        za 2022 rok (1)
        za 2020 rok (2)
        za 2019 rok (1)
        za 2018 rok (1)
    Zakup węgla (3)

Filia - Starostwo Powiatowe
    Filia Wydziału Komunikacji w Kostrzynie nad Odrą (1)
    Filia Wydziału Budownictwa w Kostrzynie nad Odrą (1)

ORGANY
    Burmistrz (1)
    Rada Miasta (3)
        Rada Miasta - kadencja 2014-2018 (1)
        Rada Miasta - kadencja 2010-2014 (1)
        Rada Miasta - kadencja 2006-2010 (1)
        Rada Miasta - kadencja 2002-2006 (8)
        Jednostki pomocnicze (2)
        wnioski i interpelacje radnych (60)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        złożone w 2024 roku (2)
        złożone w 2023 roku (5)
            radni (14)
            osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (1)
            Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną (2)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą (15)
        złożone w 2022 roku (5)
            radni (14)
            osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (2)
            Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną (2)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą (20)
        złożone w 2021 roku (5)
            radni (14)
            Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną (2)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą (18)
        złożone w 2020 roku (5)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą (16)
            Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną (2)
            radni (14)
        złożone w 2019 roku (6)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą (19)
            Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną (2)
            radni (14)
        złożone w 2018 roku (10)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą (16)
            Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną (2)
            radni (28)

URZĄD MIASTA
    Informacje teleadresowe Urzędu Miasta Kostrzyna nad Odrą ważne! (2)
    Informacje teleadresowe jednostek organizacyjnych (1)
    Struktura organizacyjna (1)
        archiwum (2)
    Zarządzenia Kierownika Urzędu Miasta (8)
    Jednostki organizacyjne (1)
    Zasady naboru na wolne stanowiska (1)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)

ELEKTRONICZNY SYSTEM KOLEJKOWY
    Elektroniczny System Kolejkowy (1)

ZAŁATWIANIE SPRAW
    Dostęp do informacji publicznej (1)
    Imprezy i uroczystości, występy estradowe, organizowanie zgromadzeń (2)
    Podatek - nadpłata (1)
    Podatek od nieruchomości (5)
    Podatek od posiadania psów (1)
    Podatek od środków transportu (2)
    Podatek rolny i leśny (6)
    Podatki - postępowanie (18)
    Podatki - potrącenia zobowiązań (1)
    Reklamy - umieszczanie (1)
    Skargi i wnioski (1)
    Wojsko (3)
    Zbiórka publiczna (1)
    Gospodarka Komunalna KI GKiL (0)
        obowiazujace karty (1)
            TAXI (1)
        Archiwum (0)
            Gospodarka mieszkaniowa (8)
            Alkohol - zezwolenia (2)
            Drogi (3)
                zajęcie pasa drogowego (4)
            Działalność gospodarcza (9)
            Ochrona środowiska (12)
            Psy (1)
            Taxi (4)
    Gospodarka przestrzenna KI GP (2)
    Urząd Stanu Cywilnego KI USC (26)
    Ewidencja Ludności KI EL (8)

UCHWAŁY I PROTOKOŁY RADY MIASTA
    kadencja 2024 - 2029 (0)
        I sesja Rady Miasta - 7 maja 2024 roku (1)
    kadencja 2018 - 2024 (12)
        protokoły głosowań kadencji 2018 - 2024 (1)
    kadencja 2014 - 2018 (3)
    kadencja 2010 - 2014 (13)
        protokoły obrad sesji (25)
    kadencja 2006 - 2010 (46)
        protokoły 2006-2010 (5)
    kadencja 2002 - 2006 (236)
    kadencja 1998 - 2002 (0)
        XXXVI sesja - 2002.10.10 (1)
        XXXV sesja - 2002.09.05 (8)
        XXXIV sesja - 2002.06.27 (12)
        XXXIII sesja - 2002.05.29 (4)
        XXXII sesja - 2002.04.11 (10)
        XXXI sesja - 2002.02.21 (10)
        XXX sesja - 2002.01.10 (9)
        XXIX sesja - 2001.12.06 (11)
        XXVIII sesja - 2001.10.25 (16)
        XXVII sesja - 2001.09.13 (13)
        XXVI sesja - 2001.06.28 (11)
        XXV sesja - 2001.05.17 (10)
        XXIV sesja - 2001.03.29 (11)
        XXIII sesja - 2001.02.15 (10)
        XXII sesja - 2000.12.28 (11)
        XXI sesja - 2000.12.07 (13)
        XX sesja - 2000.10.26 (5)
        XVI sesja - 2000.05.31 (5)
        XV sesja - 2000.04.20 (9)
        XIV sesja - 2000.03.28 (2)
        XIII sesja - 2000.02.17 (23)
        XII sesja - 1999.12.21 (7)
    projekty uchwał - 2023 (6)
    projekty uchwał - 2022 (2)
    projekty uchwał - 2021 (3)
    projekty uchwał - 2020 (3)
    projekty uchwał - 2019 (5)
    projekty uchwał - 2018 (11)
    projekty uchwał - 2017 (6)
    projekty uchwał - 2016 (5)

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
    2024 (2)
    2023 (8)
    2022 (2)
    2021 (7)
    2020 (4)
    2019 (7)
    2018 (7)
    2017 (1)
    2013 - 2015 (2)
    2012 (3)
    2011 (117)
    2010 (51)
    2009 (66)
    2008 (13)
    2007 (97)
    2006 (1)
    2005 (5)
    2003 (1)

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
    Podatki i opłaty lokalne (1)
    Formularze (1)
    Interpretacje (3)
    Informacje podatkowe na 2016 (1)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
    Planowanie przestrzenne (0)
        Inwestycje celu publicznego (235)
        Warunki zabudowy (52)
        Plan ogólny (2)
        Plany miejscowe (0)
            obowiązujące (17)
                PORTAL MAPOWY - LINK DO STRONY (1)
                GRAFICZNA LOKALIZACJA MPZP W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ (1)
                REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (0)
                informacje archiwalne (8)
                    OBWIESZCZENIE o przstapieniu do sporządzenia mpzp (3)
                    Komplet dokumentów do wyłożenia do wglądu publicznego (8)
                    Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu (1)
                    MPZP w rejonie ulic Sportowa Prosta II (1)
            w opracowaniu (0)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wodna, Osiedle nad Wartą w Kostrzynie nad Odrą (3)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gorzowska, Kardynała Wyszyńskiego, Generała Tadeusza Kutrzeby II w Kostrzynie nad Odrą (3)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przemysłowej w Kostrzynie nad Odrą (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w Kostrzynie nad Odrą (1)
        Studium (0)
            obowiązujące (1)
            w opracowaniu (0)
                Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.Kostrzyna nad Odrą (3)
            Archiwum (8)
    Oferty inwestycyjne miasta (7)
        Archiwum (16)
    Wykazy gruntów przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, najmu (0)
        2024 Wykazy gruntów przeznaczonycg do zbycia (10)
        2023 Wykazy gruntów przeznaczonycg do zbycia (30)
        2022 Wykazy gruntów przeznaczonycg do zbycia (32)
        2021 Wykazy gruntów przeznaczonycg do zbycia (10)
        2020 Wykazy gruntów przeznaczonycg do zbycia (25)
        2019 Wykazy gruntów przeznaczonycg do zbycia (18)
        2018 Wykazy gruntów przeznaczonycg do zbycia (39)
        2017 Wykazy gruntów przeznaczonycg do zbycia (28)
        2016 Wykazy gruntów przeznaczonycg do zbycia (19)
        2024 Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia (25)
        2023 Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia (89)
        2022 Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia (102)
        2021 Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy, najmu, uzyczenia (79)
        2020 Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia (50)
        2019 Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użyczenia (73)
        2018 Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy (69)
        2017 Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy (53)
        2016 Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy (66)
    Przetargi na zbycie gruntów (0)
        PRZETRAGI 2024 (2)
        archiwum 2023 (28)
        archiwum 2022 (22)
        archiwum 2021 (25)
        archiwum 2020 (20)
        archiwum 2019 (11)
        archiwum 2018 (12)
        archiwum 2017 (14)
        archiwum 2016 (14)
    Przetargi na dzierżawę gruntów (0)
        2024 Przetargi na dzierżawę gruntów (4)
        2023 Przetargi na dzierżawę gruntów (2)
        2022 Przetargi na dzierżawę (4)
        archiwum 2018-2021 (7)
    Przetargi gospodarki przestrzennej GP (0)
    Komunalizacja mienia (3)
    Zasady dzierżawy (6)
    Prowadzenie robót (1)
        ARCHIWUM (2)
    Umieszczanie urządzeń (1)
        ARCHIWUM (2)
    Zabytki (0)
        Uchwały i zarządzenia (3)
        Stanowiska archeologiczne (1)
        Zabytki nieruchome (1)
        Gminny program opieki nad zabytkami (2)
        Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków (3)
    Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (3)
    Zrządzenia GPiOI (0)
        Zarządzenia - komisjie przetargowe (0)
        Zarządzenia - pierwokup (0)

DANE PRZESTRZENNE MPZP i SUiKZP
    SUiKZP (0)
    MPZP (0)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie w rejonie ulic Asfaltowa, Włoska, Belgijska, Cmentarna w Kostrzynie nad Odrą (0)
            PRZYSTĄPIENIE (0)
            UCHWALENIE (0)
            OPUBLIKOWANIE (0)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wodna, Osiedle nad Wartą w Kostrzynie nad Odrą (0)
            PRZYSTĄPIENIE (1)
            UCHWALENIE (0)
            OPUBLIKOWANIE (0)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gorzowska, Kardynała Wyszyńskiego, Generała Tadeusza Kutrzeby II w Kostrzynie nad Odrą (0)
            PRZYSTĄPIENIE (2)
            UCHWALENIE (0)
            OPUBLIKOWANIE (0)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kardynała Wyszyńskiego i Generała Józefa Bema w Kostrzynie nad Odrą (0)
            PRZYSTĄPIENIE (0)
            UCHWALENIE (0)
            OPUBLIKOWANIE (0)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gabriela Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą (0)
            PRZYSTĄPIENIE (0)
            UCHWALENIE (0)
            OPUBLIKOWANIE (0)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Orła Białego, Jana Pawła II, Jagiellońskiej i Solidarności w Kostrzynie nad Odrą (0)
            PRZYSTĄPIENIE (0)
            UCHWALENIE (0)
            OPUBLIKOWANIE (0)
        Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla Szumiłowo II w Kostrzynie nad Odrą (0)
            PRZYSTĄPIENIE (0)
            UCHWALENIE (0)
            OPUBLIKOWANIE (0)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Promiennej i Eugeniusza Olczaka w Kostrzynie nad Odrą (0)
            PRZYSTĄPIENIE (0)
            UCHWALENIE (0)
            OPUBLIKOWANIE (0)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Warniki III w Kostrzynie nad Odrą (0)
            PRZYSTĄPIENIE (0)
            UCHWALENIE (0)
            OPUBLIKOWANIE (0)

GOSPODARKA KOMUNALNA
    Porządek w gminie (8)
    Wykazy lokali przeznaczonych do zbycia lub oddania w dzierżawę (6)
    Przetargi gospodarki komunalnej (69)
    Pomoc dla rolinków - susza (1)
    Załozenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (4)
    Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt (3)

GOSPODARKA LOKALOWA
    Wykazy lokali przeznaczonych do zbycia (5)
        archiwum 2019 (2)
        archiwum 2018 (2)
        archiwum 2017 (3)
        archiwum 2015 (2)
        archiwum 2014 (2)
    Przetargi gospodarki lokalowej (0)
        archiwum 2017 (2)
        archiwum 2016 (2)
        archiwum 2015 (1)
        archiwum 2014 (1)
        2023 (1)
    Informacje gospodarki lokalowej (8)

OCHRONA ŚRODOWISKA
    Informacje o środowisku i jego ochronie (6)
        A - Informacje o złożonych wnioskach o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów (354)
        B- Informacje o wydanych decyzjach dotyczacych usuwania drzew lub krzewów (346)
        postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (252)
        decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (24)
        Karty dotyczące postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (28)
            archiwum kart (20)
        Azbest (4)
    Jakość Wody (60)
    Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (5)
    Obwieszczenia i zawiadomienia organów i instytucji dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej (105)
    Programy, plany i opracowania (7)
    obwieszczenia Burmistrza Miasta (1)
    mała retencja (1)

OŚWIATA
    Informacje oświatowe (8)
        Wykaz placówek oświatowych oraz żłobków (1)
        archiwum 2005 (6)
        archiwum 2006 (1)
        archiwum 2007 (13)
        archiwum 2008 (5)
        archiwum 2009 (3)
        archiwum 2010 (5)
        archiwum 2011 (8)
        archiwum 2012 (5)
        archiwum 2013 (3)
        archiwum 2014 (3)
        archiwum 2015 (3)
        archiwum 2016 (7)
        archiwum 2017 (7)
        archiwum 2018 (13)
        archiwum 2019 (6)
        archiwum 2020 (4)
        archiwum 2021 (2)
        archiwum 2022 (7)
    Przetargi oświatowe (0)
    Karty Informacyjne / Dokumenty (13)
    Program Operacyjny Kapitał Ludzki (1)
    Nabór do przedszkoli miejskich (8)
    Nabór do klas I szkół podstawowych (2)
    Reforma oświaty (8)
    Stan realizacji zadań oświatowych (7)

ZDROWIE
    Programy polityki zdrowotnej (1)
    MKRPA (3)
    APTEKI (3)
    INSTYTUCJE POMOCOWE (3)
    PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY (1)
    BEZPŁATNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA MIESZKAŃCÓW KOSTRZYNA NAD ODRĄ (1)
    Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (1)
    DIAGNOZA SPOŁECZNA (2)
    GRYPA (2)
    PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA (1)
    PROFILAKTYKA (1)

PROGRAM RAZEM BEZPIECZNIEJ
    Informacje o programie (2)

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
    2024 (1)
        POŻYTEK PUBLICZNY - OTWARTE KONKURSY OFERT (4)
        POZYTEK PUBLICZNY - TRYB UPROSZCZONY 19A (2)
        ROZWÓJ SPORTU - SPORT SENIORSKI (2)
    2023 (2)
        OTWARTE KONKURSY OFERT (4)
        TRYB UPROSZCZONY (19A) (2)
        ROZWÓJ SPORTU (0)
            KONKURS OFERT (0)
                I KONKURS OFERT (1)
    2022 (2)
        OTWARTE KONKURSY OFERT (6)
        TRYB UPROSZCZONY (19A) (3)
        ROZWÓJ SPORTU (0)
            KONKURS OFERT (2)
            WZORY FORMULARZY (1)
    2021 (4)
        OTWARTE KONKURSY OFERT (1)
            WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ (1)
            OGŁOSZENIA KONKURSOWE (4)
        TRYB BEZKONKURSOWY (19A) (1)
            WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ (1)
            OFERTY (1)
        ROZWÓJ SPORTU (0)
            WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ (1)
            KONKURS OFERT (2)
    2020 (1)
        OTWARTE KONKURSY OFERT (POŻYTEK PUBLICZNY) (2)
            WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ (1)
            OTWARTY KONKURS OFERT (6)
        TRYB BEZKONKURSOWY (ART. 19A) (4)
            WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ (1)
            OFERTY (1)
        ROZWÓJ SPORTU (0)
            WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ (1)
            KONKURS OFERT (1)
    2019 (3)
        OTWARTE KONKURSY OFERT (1)
            WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ (1)
            OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ROK 2019-termin do 07.01.2019r. (1)
            OGŁOSZENIE O II OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ROK 2019-termin do 23.02.2019r. (1)
            OGŁOSZENIE O III OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ROK 2019-termin do 12.04.2019r. (1)
            OGŁOSZENIE O IV OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ROK 2019-termin do 10.06.2019r. (1)
            Uwaga ! Nowe wzory dotyczą ofert składanych od 1 marca 2019 r. (1)
        TRYB BEZKONKURSOWY (ART. 19A) (0)
            OFERTY (1)
            WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ (1)
        ROZWÓJ SPORTU (0)
            WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ (1)
            OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ROK 2019-termin do 13.02.2019r. (1)
    2018 (2)
        OTWARTE KONKURSY OFERT (4)
        TRYB BEZKONKURSOWY (ART. 19A) (3)
        ROZWÓJ SPORTU (3)
    2017 (4)
        OTWARTE KONKURSY OFERT (3)
        TRYB BEZKONKURSOWY (ART. 19A) (3)
        ROZWÓJ SPORTU (3)
    2016 (6)
        Konkursy ofert - pożytek publiczny (3)
        Tryb bezkonkursowy (art. 19a) (2)
        Konkursy ofert - rozwój sportu (5)
    2015 (3)
        Konkursy ofert - pożytek publiczny (8)
            OFERTY (21)
        Tryb bezkonkursowy ( art. 19 a ) (20)
        Konkursy ofert - rozwój sportu (1)
        Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego za 2014 rok (1)
        SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2014 (1)
    2014 (1)
        tryb bezkonkursowy (art.19a) (26)
        pożytek publiczny (21)
    2013 (5)
        tryb bezkonkursowy (art.19a) (17)
        pożytek publiczny (0)
    2012 (0)
        tryb bezkonkursowy (art.19a) (10)
        pożytek publiczny (0)
            I konkurs 2012 (3)
            II konkurs 2012 (2)
            III konkurs 2012 (1)
    2011 (0)
        tryb bezkonkursowy (art.19a) (7)
        pożytek publiczny (4)
    2010 (0)
        tryb bezkonkursowy (art.19a) (1)
    2024 (0)
    Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (2)

KONKURSY I NABORY NA WOLNE STANOWISKA
    ogłoszenia 2024 (6)
    ogłoszenia 2023 (5)

PETYCJE
    2023 (3)
    2022 (4)
    2021 (3)
    2020 (2)
    2019 (4)
    2018 (2)
    2017 (2)
    2016 (0)

REWITALIZACJA
    Akty prawne dotyczące Komitetu Rewitalizacji (8)
    Komitet Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą (0)
        XI Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji (9.09.2022 r.) (1)
        XII Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji (14.03.2023 r.) (1)
        XIII Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji (04.12.2023) (1)
    Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016-2026 (0)

KONSULTACJE SPOŁECZNE
    2024 (0)
    2023 (3)
    2021 (2)
    2020 (2)
    2019 (5)
    2018 (6)
    2017 (6)
    2016 (8)
    2015 (5)
    2014 (4)
    2013 (5)
    2012 (2)
    2011 (2)

WYBORY
    Wybory samorządowe (36)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego (6)
    Informacje wyborcze (18)
    Wybory na ławników 2024-2027 (2)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    roboty budowlane (7)
        archiwum 2023 (4)
        archiwum 2022 (6)
        archiwum 2021 (12)
        archiwum 2020 (8)
        archiwum 2019 (12)
        archiwum 2018 (23)
        archiwum 2017 (13)
        archiwum 2016 (8)
        archiwum 2015 (11)
        archiwum 2014 (17)
        archiwum 2013 (8)
        archiwum 2012 (4)
    dostawy (0)
        archiwum 2023 (1)
        archiwum 2022 (2)
        archiwum 2021 (5)
        archiwum 2020 (3)
        archiwum 2019 (3)
        archiwum 2018 (2)
        archiwum 2017 (3)
        archiwum 2016 (2)
        archiwum 2015 (1)
        archiwum 2014 (2)
        archiwum 2013 (6)
        archiwum 2012 (9)
    usługi (4)
        archiwum 2023 (6)
        archiwum 2022 (15)
        archiwum 2021 (7)
        archiwum 2020 (12)
        archiwum 2019 (9)
        archiwum 2018 (19)
        archiwum 2017 (9)
        archiwum 2016 (10)
        archiwum 2015 (13)
        archiwum 2014 (12)
        archiwum 2013 (16)
        archiwum 2012 (15)
    kanały technologiczne (1)
    Plany postępowań o udzielenie zamówień (4)
        archiwum (36)
    Regulamin zamówień publicznych (1)

ZAPYTANIA OFERTOWE
    archiwum lat poprzednich (0)
        archiwum 2023 (1)
        archiwum 2018 (4)
        archiwum 2017 (29)
        archiwum 2016 (48)
        archiwum 2015 (9)
        archiwum 2014 (15)
        archiwum 2013 (10)
        archiwum 2012 (6)
        archiwum 2011 (7)
        archiwum 2010 (14)
        archiwum 2009 (1)
        archiwum 2008 (2)
        archiwum 2007 (2)
        archiwum 2006 (2)
    Zapytania ofertowe (0)

KONTROLE I AUDYT
    Audyt wewnętrzny (0)
        2024 (1)
        2023 (1)
        2022 (2)
        2021 (1)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (2)
        2016 (1)
        2015 (1)
    Kontrole wewnętrzne (1)
        Zasady i tryb kontroli (0)
        2024 (1)
        2023 (2)
        2022 (2)
        2020 (2)
        2019 (1)
        2018 (2)
        2017 (2)
        2016 (2)
        2015 (2)
        2014 (2)
    Kontrole zewnętrzne (15)
    Kontrole w zakresie podatku od nieruchomości (1)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO
    Inspektor Ochrony Danych (1)
    Klauzule informacyjne (8)

RAPORT DOSTĘPNOŚCI
    Raport dostępności 2021 (1)

PolAndRock oraz Woodstock
    PolAndRock - 2019 (4)
    PolAndRock - 2018 (2)
    Woodstock - archiwum (0)
        Woodstock - 2015 (0)
        Woodstock - 2014 (4)
        Woodstock - 2013 (4)

INFORMACJE POZOSTAŁE
    Obwieszczenia (44)
        archiwum 2020 (2)
        archiwum 2019 (9)
        archiwum 2018 (8)
        archiwum 2017 (1)
    Ogłoszenia i komunikaty (3)
        archiwum 2015-2022 (5)
    Przetargi pozostałe (0)
    Programy, strategie, plany, studia i inne opracowania (0)
        Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2004-2007 z prespektywą na lata 2008 - 2011 (1)
        Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla powiatu gorzowskiego na lata 2003 - 2010 (1)
        Plan zaopatrzenia miasta Kostrzyn nad Odrą w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe (2)
        Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Kostrzyn nad odrą (2)
        Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą (2)
        Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013 (1)
        Program Rozwoju Lokalnego Kostrzyna 2004-2008 (1)
        Program ochrony środowiska dla gminy miejskiej Kostrzyn nad Odrą na lata 2004 - 2011 (1)
        Wspólny międzygminny plan gospodarki odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG-12 (1)
        Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2009-2032 (1)
        LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2009 – 2013 (1)
        Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2018 (1)
        Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 (1)
    Informacje pozostałe (5)
    zbiórki publiczne - sparwozdania (8)
    Pomoc publiczna oraz ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty w zakresie podatków i opłat (0)
        2022 (2)
        2020 (1)
        2018 (2)
        2017 (2)
        2016 (2)

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
    Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa (6)

ZASOBY BIP
    Niepublikowane w BIP (1)
    Pomoc (1)
    Redakcja (1)

MPKZP
    Międzyzakładowa Pracownicza Kasa zapomogowo Pożyczkowa (0)
    STATUT (1)
    Uchwały organów MPKZP (4)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij