Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

UWAGA! OD 10 MAJA 2016 ROKU - UPROSZCZONY WZÓR OFERTY I SPRAWOZDANIA (Rozporządzenie MIinistra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego)

Uwaga! Nowe formularze do "małych grantów"! – TRYB BEZKONKURSOWY (art. 19a UDPP)

Zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UDPP) do tzw. "małych grantów" powinny być uproszczone formularze oferty i sprawozdania. Wprowadza je rozporządzenie opublikowane 25 kwietnia 2016 r. Wzory te będą obowiązywać we wszystkich samorządach w Polsce.

Nowe formularze zaczynają obowiązywać od 10 maja, czyli wnioski składane od tego dnia powinny być przygotowane już na nowych wzorach.

Rozporządzenie określa:

  • uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
  • uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku.

WAŻNE! Do ofert, o których mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe (organizacje, które złożyły oferty na starych wzorach, sprawozdania również składają na starych wzorach).

DLA PRZYPOMNIENIA :

Na podstawie art.

W ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł,
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji nie może przekroczyć 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

UWAGA! O przyznaniu środków decyduje każdorazowo Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Złożenie prawidłowo wypełnionej oferty wraz z niezbędnymi załącznikami nie gwarantuje więc jego dofinansowania.

Od 10 MAJA 2016 R. oferty realizacji zadania publicznego składane są na uproszczonym wzorze formularza zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. (WAŻNE ! Każda strona oferty powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta.).

Do oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w rozporządzenia, należy dołączyć:

  • kopię aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji,
  • formularz uzupełniający (dostępny w załącznikach poniżej)

W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, oferta na okres 7 dni jest upubliczniona, tj. zamieszczona:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą;
  • na urzędowej tablicy ogłoszeń;
  •   na stronie internetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą: www.kostrzyn.pl .

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

WAŻNE !!!

Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w opisanym wyżej trybie

co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem planowanego zadania.

Załączniki

oferta_sprawozdanie_male_granty (875.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UPROSZCZONA OFERTA (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UPROSZCZONA OFERTA (107.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE (53.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE (87.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ - INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ - INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Samosionek Anna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Samosionek Anna
Data wprowadzenia:2016-04-26 12:06:08
Opublikował:Samosionek Anna
Data publikacji:2016-04-26 12:09:59
Ostatnia zmiana:2016-09-28 13:32:09
Ilość wyświetleń:1170
Urząd Miasta Kostrzyn n. Odrą
Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij