Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Kostrzynie nad Odrą podległa Komendzie Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. została wyposażona w nowoczesny, spełniający najwyższe obowiązujące obecnie standardy kompresor, stanowiący istotny element zaplecza obsługi sprzętu ochrony układu oddechowego.

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Realizacja zadania stanowi istotne wsparcie dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Kostrzyn n/O, pozwoli strażakom na podjęcie skuteczniejszych działań z zakresu walki z pożarami, ratownictwa chemiczno-ekologicznego podczas klęsk żywiołowych oraz miejscowych zagrożeń.

W zakresie zastosowań sprężarki jest napełnianie butli powietrznych dla strażaków ratowników oraz butli nurkowych. Urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością, posiada dwa poziomami ciśnienia - 200 i 300 bar. Nowoczesna konstrukcja urządzenia zapewnia zminimalizowanie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych. Odpowiednio zaprojektowana, niekorodująca rama zabezpiecza elementy kompresora przed uszkodzeniem mechanicznym i zapewnia pochłanianie wibracji. Zastosowanie nowoczesnego systemu filtrującego, chłodnic i zaworów zapewnia wysoką jakość powietrza.sprężarka. f2