Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 t.j. ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 Uchwały nr XIX/152/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kostrzyn nad Odrą informujemy o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2023-2026.

Konsultacje odbędą się w dniach 6.10.2023 r.- 27.10.2023 r.

Konsultacje będą miały następującą formę:

-pisemnego zgłaszania uwag na formularzu zgłaszania opinii (załącznik nr 1) oraz ustnie do protokołu

-dyżuru konsultacyjnego w terminie 10.10.2023 r. oraz 24.10.2023 r. (wtorek) w godz. 10:00-15:00 pod nr tel. 95 72 78 152 oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Granicznej 2, I piętro, pokój nr 28

Wypełnione formularze można dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres mailowy: urzad@kostrzyn.um.gov.pl lub na Elektroniczną Skrytkę Podawczą: /hq460k3hxe/SkrytkaESP (w tytule należy wpisać: Uwagi do projektu GPOnZ na lata 2023-2026)

b) korespondencją tradycyjną na adres: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą,
ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

c) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą

Materiały do konsultacji w wersji elektronicznej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne oraz w aktualnościach na oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą: www.kostrzyn.pl (załącznik nr 2)