Podjęcie uchwał w sprawach:

- w sprawie udzielenia wotum zaufania  (druk nr 1).

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2021 rok (druk nr 2),

- udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok (druk nr 3).

- przyjęcia Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 (druk nr 4),

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Warniki II w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 6),

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sportowa, Prosta II w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 7).