W urzędzie działa system kolejkowy, który usprawnia obsługę klientów oraz podnosi jakość i efektywność usług. W holu Urzędu Miasta przed Urzędem Stanu Cywilnego znajduje się automat biletowy z dotykowym ekranem. Oprócz tego wizytę można umówić na stronie internetowej.

Jakie sprawy są objęte systemem kolejkowym?

System dotyczy tych spraw, które są najczęściej załatwiane przez mieszkańców:
  • wydawanie dowodów osobistych
  • sprawy meldunkowe
  • sprawy Urzędu Stanu Cywilnego

Ile spraw można załatwić na raz?
Pobierając bilet należy pamiętać o zasadzie „1 bilet = 1 sprawa”. Jeśli chcemy np. zameldować 2 osoby, musimy zarezerwować termin lub pobrać bilecik dwukrotnie, po jednym na każdą osobę.
 
Co, jeśli jednego dnia muszę założyć wniosek o dowód i załatwić meldunek?
Jeśli korzystasz ze strony internetowej, umów 2 wizyty w następującym po sobie czasie. Jeśli chcesz załatwić sprawy bez wcześniejszego umawiania się, pobierz pierwszy bilet, a po załatwieniu sprawy kolejny.

Czy w pozostałych sprawach (np. wydanie karty dużej rodziny, wnioski o dotacje, pozwolenia) trzeba umawiać się telefonicznie?
Wszystkie pozostałe sprawy można załatwić bez wcześniejszego umawiania się i bez systemu kolejkowego. Wystarczy przyjść do Urzędu Miasta i udać się do odpowiedniego wydziału.

Co zrobić, jeśli po przyjściu do urzędu okaże się, że nie ma już wolnych terminów danego dnia?
Proponujemy zaplanowanie wizyty w innym dniu za pomocą systemu rezerwacji internetowej lub zapraszamy w inny dzień pracy urzędu.

Pobrałem swój bilecik, jednak przeoczyłem swoją kolej. Co mam zrobić?
W takim przypadku musisz pobrać nowy bilet lub po raz kolejny zaplanować swoją wizytę w urzędzie.


Jak będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto Kostrzyn nad Odrą reprezentowane przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą, z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

· listownie na adres siedziby administratora: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2
· e-mailem: urzad@kostrzyn.um.gov.pl
· telefonicznie: 95 727 81 00

2. Inspektor ochrony danych:
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

· listownie na adres siedziby administratora: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2
· e-mailem: inspektor@cbi24.pl

3. Zakres, cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą, któremu mogą być ujawnione Państwa dane, jest QMS Sp. z o.o., z którym Burmistrz Miasta zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych oraz umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

5. Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane do czasu Państwa wizyty w Urzędzie Miasta, nie dłużej niż dwa tygodnie po terminie rezerwacji.

6. Przysługujące Państwu uprawnienia
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

7. Obowiązek podania danych
Akceptacja regulaminu w serwisie rezerwacji wizyt jest równoznaczna z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe umówienie wizyty.