Symbol:
72243

Wydział:


Podstawa prawna:
art. 29 ust. 2 pkt 2 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami)

Opłaty:
Opłata skarbowa:
· za wniosek - 5,00 zł.
· za każdy załącznik - 0,50 zł.


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni.


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s gospodarki gruntami

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.


Uwagi:
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta.
2. Wniosek o wydanie opinii należy złożyć oddzielnie na każdą reklamę/ oznaczenie przedsiębiorcy.


Dokumenty
1. Wniosek o udostępnienie nieruchomości komunalnych do umieszczania reklam,
2. Załączniki:,
a). projekt reklamy, w tym: - projekt techniczny nośnika - projekt graficzny reklamy właściwej - projekt elektryczny wraz z warunkami przyłącza - w przypadku reklamy świetlnej lub podświetlanej,
b). szkic sytuacyjny lub fotografia 9 x 13 cm nieruchomości komunalnej z zaznaczonym miejscem umieszczenia reklamy,