Skrót

Rozwinięcie skrótu

adm.

admirał

adw.

adwokat

ag.

agencja

art.

artykuł

asyst.

asystent

bhp, BHP

bezpieczeństwo i higiena pracy

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

bm.

bieżącego miesiąca

bp

biskup

br.

bieżącego roku

C, C°

stopień Celsjusza

cd.

ciąg dalszy

cdn.

ciąg dalszy nastąpi

cm

centymetr

cm2

centymetr kwadratowy

cm3

centymetr sześcienny

cz.

część

czł.

członek

dag

dekagram

dł.

długość

dn.

dnia

doc.

docent

DOC

format zapisu plików dokumentów tekstowych Microsoft Word

dot.

dotyczy; dotyczący

dr

doktor

ds. d/s

do spraw

dyr.

dyrektor

Dz.U.

Dziennik Ustaw

ew.

ewentualnie

fot.

fotografował; fotograf

g

gram

g.

godzina

gat.

gatunek

gen.

generał

gm.

gmina

gr

grosz

ha

hektar

im.

imienia

in.

inny; inaczej

inż.

inzynier

itd.

i tak dalej

itp.

i tym podobne

jedn.

jednostka

jęz.

język

jw.

jak wyżej

k.k., kk

kodeks karny

kg

kilogram

kier., Kier.

kierownik

kl.

klasa

km

kilometr

km2

kilometr kwadratowy

kpt.

kapitan

ks.

ksiądz

kw.

kwadratowy

l

litr

lek.

lekarz

m

metr

m kw.

metr kwadratowy

m.

miasto

m.in.

między innymi

M.P.

Monitor Polski

MAGTiOŚ

Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska

mgr

magister

mies.

miesiąc; miesięcznie

mieszk.

mieszkaniec; mieszkańców

min

minuta

Min.

Ministerstwo

min.

minister

mjr

major

mld

miliard

mln

milion

mm

milimetr

mm2

milimetr kwadratowy

MPZP

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

n.

nad

n.e.

naszej (nowej) ery

nad.

nadawca

np.

na przykład

nr, Nr

numer

ob., Ob.

obywatel

os.

osiedle

p.

piętro

p., P.

pan, pani, panna

p.n.e.

przed naszą erą

par.

paragraf

PC

Personal Computer, komputer osobisty

PDF

format zapisu plików Portable Document Format

pkt

punkt

płd.

południe; południowy

płd.-wsch.

południowo-wschodni

płd.-zach.

południowo-zachodni

płk

pułkownik

płn.

północ; północny

płn.-wsch.

północno-wschodni

płn.-zach.

pólnocno-zachodni

pok.

pokój, pomieszczenie

por.

porównaj; porucznik

poz.

pozycja

późn.

późniejszy, późniejszymi

pp., PP.

panowie, panie, państwo

ppłk

podpułkownik

ppor.

podporucznik

proc.

procent

prof.

profesor

pt.

pod tytułem

r.

rok, roku

red.

redaktor

RM

Rada Ministrów

rozp.

rozporządzenie

s.

strona

sek.

sekunda

sierż.

sierżant

st.

starszy; stopień, stopnie

str.

strona

śp.

świętej pamięci

św.

święty

t

tona

t.

tom

t.j.

tekst jednolity

tab.

tabela

tabl.

tablica

tel.

telefon

tj.

to jest

tys.

tysiąc

tzn.

to znaczy

tzw.

tak zwany

ub.

ubiegły

ul.

ulica

ur.

urodzony

USC

Urząd Stanu Cywilnego

ust.

ustęp

w m.

w miejscu

w.

wiek

wg

według

wsch.

wschód; wschodni

ww.

wyżej wymieniony

z d.

z domu

zach.

zachód; zachodni

zał.

załącznik; założony; założył

zarz.

zarząd; zarządzenie; zarządzam

zca, z-ca

zastępca

złoty, złotych

zm.

zmarł; zmiana

zob.

zobacz

zw.

związek