Aktualnie obowiązujący Statut Miasta Kostrzyn nad Odrą został uchwalony uchwałą nr XXIII/184/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kostrzyn nad Odrą, która została w dniu 6 grudnia 2012 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2012 r. poz. 2560 (reguła wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewówdtzwa Lubuskiego).

Zmiany Statutu Miasta Kostrzyn nad Odrą:

Uchwała nr IV/22/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kostrzyn nad Odrą, ogłoszona w dniu 3 lutego 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2015 r. poz. 232 (reguła wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewówdtzwa Lubuskiego).