Celem głównym Programu była poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokom w Kostrzynie nad Odrą wśród dzieci między 25 a 36 miesiącem życia.

Do celów szczegółowych operacyjnych Programu należało: objęcie programem możliwie wysokiej liczby dzieci oraz uzyskanie możliwie najwyższej frekwencji.

Natomiast do celów zdrowotnych Programu należało: zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród dzieci, zmniejszenie zapadalności na nieinwazyjne choroby pneumokokowe wśród dzieci, zmniejszenie chorobowości populacji ogólnej dzięki podniesieniu odporności populacyjnej, zmniejszenie ilości kursów antybiotykowych.

Osiągnięcie powyższych celów było możliwe poprzez działania informacyjno-edukacyjne oraz szczepienia ochronne przeciwko zakażeniom pneumokokowym.

Działania informacyjno-edukacyjne adresowane były do rodziców/opiekunów prawnych dzieci urodzonych w latach 2012-2016. Każdego roku, kilkukrotnie ukazywała się informacja o bezpłatnych szczepieniach na stronie www Urzędu Miasta. Szczepienia prowadziły cztery przychodnie rodzinne, czyli wszystkie działające w mieście.  W każdej z nich były umieszczone plakaty informujące o akcji wraz z ulotkami dotyczącymi zakażeń pneumokokowych. Ponadto lekarze pediatrzy informowali o możliwości szczepienia dziecka, każdego z opiekunów bezpośrednio, w trakcie wizyty u lekarza bądź telefonicznie.

Szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokowym adresowane były do dzieci urodzonych w latach 2012-2016 mających na dzień wykonania szczepienia rozpoczęty 25 miesiąc życia, zameldowanych na terenie miasta, za wyjątkiem dzieci, które są objęte programem obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom pneumokokowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Udział w Programie zaplanowano dla 1000 dzieci (oszacowano na podstawie liczby urodzeń w latach poprzednich). Z danych uzyskanych z Przychodni wynikało, że objętych Programem zostanie 752 dzieci (dzieci zgłoszone do przychodni rodzinnych), do których indywidualnie były kierowane zaproszenia na szczepienie, z którego skorzystało 323 dzieci, co stanowiło 32,3 % zgłoszonych dzieci.

Faktyczny okres realizacji programu polityki zdrowotnej: 16.10.2014 – 31.12.2018

W załączeniu pełny raport końcowy