Symbol:
056

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 36-38 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 221-260 Dział VII Skargi i wnioski (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami). Art. 29, ust. 1, 2, 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).


Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
30 dni; do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych


Jednostka odpowiadająca:
stanowisko d/s obsługi interesantów i kancelarii

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.


Uwagi:
Obowiązek rejestrowania skarg i wniosków, które wpłynęły do UM w rejestrze ogólnym prowadzonym przez Biuro Obsługi Interesanta.

Dokumenty
Wniosek, skarga, względnie protokół sporządzony na miejscu,
Dowód osobisty lub inny dowód tożsamości,
Dokumenty w sprawie,