PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2023 roku zostały określone uchwałą nr XL/254/22 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 października 2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od niruchomości - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna tutaj - uchwała ogłoszona 24 października 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2022 roku poz. 2068 - tutaj

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2022 roku zostały określone uchwałą nr XXX/198/21 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie określenia stawek podatku od niruchomości - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna tutaj - uchwała ogłoszona 23 listopada 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2021 roku poz. 2404 - tutaj

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2021 roku zostały określone uchwałą nr XXI/138/20 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie określenia stawek podatku od niruchomości - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna tutaj - uchwała ogłoszona 18 listopada 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2020 roku poz. 2637 - tutaj

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2020 roku zostały określone uchwałą nr XLII/76/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 października 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od niruchomości - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna tutaj - uchwała ogłoszona 29 października 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2019 roku poz. 2854 - tutaj

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2019 roku zostały określone uchwałą nr XLIII/349/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie określenia stawek podatku od niruchomości. - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna tutaj - uchwała ogłoszona 15 listopada 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2018 roku poz. 2623 - tutaj

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2017 roku oraz w 2018 roku zostały określone uchwałą nr XXIII/169/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 pażdziernika 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od niruchomości - treść uchwały dostępna tutaj

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2016 roku zostały określone uchwałą nr XIII/84/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od niruchomości - treść uchwały dostępna tutaj

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2013, 2014 i 2015 roku zostały określone uchwałą nr XXIV/200/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości - treść uchwały dostępna tutaj

OPŁATA TARGOWA

Wysokości stawek opłaty targowej nie zmieniły się i obowiązują z roku 2020. Od 1 stycznia opłata ponownie pobierana jest przez inkasenta.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie była pobierana opłata targowa. Z tytułu niepobierania opłaty jednostkom samorządu terytorialnego przysługiwała rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (art. 1 pkt 38 ustawy).

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dz. U. z 15 grudnia 2020 r. pod poz. 2255 - dostępnatutaj. Ww. przepisy ustawy weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wysokości stawek opłaty targowej w 2020 roku zostały określone uchwałą nr XIII/89/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna tutaj - uchwała ogłoszona 9 grudnia 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2019 roku poz. 3293 - tutaj

Wysokości stawek opłaty targowej w 2016, 2017, 2018 i 2019 roku zostały określone uchwałą nr XIII/82/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015 w sprawie opłaty targowej - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna tutaj - uchwała ogłoszona 16 listopada 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2015 roku poz. 1981 - tutaj

Wysokości stawek opłaty targowej w 2015 roku zostały określone uchwałą nr XLIV/343/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej - treść uchwały dostępna tutaj

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Opłata od posiadania psów z dniem 1 stycznia 2019 roku została zniesiona na mocy uchwały nr XLII/345/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zniesienia opłaty od posiadania psów - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna tutaj - uchwała ogłoszona 18 października 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2018 roku poz. 2389 - tutaj

Wysokości stawek opłaty od posiadania psów w 2013, 2014, 2015,2016, 2017 i 2018 roku zostały określone uchwałą nr XXIV/203/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów - treść uchwały dostępna tutaj

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 roku zostały określone uchwałą nr XIII/83/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych. - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna tutaj - uchwała ogłoszona 16 listopada 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2015 roku poz. 1982 - tutaj

Wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013, 2014 i 2015 roku zostały określone uchwałą nr XXIV/197/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - treść uchwały dostępna tutaj

PODATEK ROLNY

Zasady ustalania podatku rolnego określone zostały ustawą o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku, poz. 333). Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Podatek rolny w 2023 roku będzie naliczany według stawki wynikającej z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. czyli 74,05 zł za 1 dt. Treść komunikatu dostępna jest poniżej:

  https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-skupu-zyta-za-okres-11-kwartalow-bedacej-podstawa-do-ustalenia-podatku-rolnego-na-rok-podatkowy-2023,270,9.html

Podatek rolny w 2022 roku - Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwałą nr XXX/201/21 z dnia 16 listopada 2021 roku obniżyła cenę skupu żyta z 61,48 zł do kwoty 40,00 zł za jeden kwintal - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna tutaj - uchwała ogłoszona 23 listopada 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2021 roku poz. 2405 - tutaj

Podatek rolny w 2021 roku - Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwałą nr XXII/142/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku obniżyła cenę skupu żyta z 58,55 zł do kwoty 40,00 zł za jeden kwintal - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępnatutaj - uchwała ogłoszona 28 grudnia 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2020 roku poz. 3092 - tutaj

Podatek rolny w 2020 roku - Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwałą nr XIII/87/19 z dnia 28 listopada 2019 roku obniżyła cenę skupu żyta z 58,46 zł do kwoty 40,00 zł za jeden kwintal - treść uchwały dostępnatutaj

Podatek rolny w 2019 roku - Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwałą nr II/11/18 z dnia 6 grudnia 2018 roku obniżyła cenę skupu żyta z 54,36 zł do kwoty 40,00 zł za jeden kwintal - treść uchwały dostępna tutaj

Podatek rolny w 2018 roku - Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwałą nr XXXIII/267/17 z dnia 16 listopada 2017 roku obniżyła cenę skupu żyta z 52,49 zł do kwoty 40,00 zł za jeden kwintal - treść uchwały dostępna tutaj

Podatek rolny w 2017 roku - Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwałą nr XXIV/178/16 z dnia 24 listopada 2016 roku obniżyła cenę skupu żyta z 52,44 zł do kwoty 40,00 zł za jeden kwintal - treść uchwały dostępna tutaj

Podatek rolny w 2016 roku - Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwałą nr XIII/92/15 z dnia 5 listopada 2015 roku obniżyła cenę skupu żyta z 53,71 zł do kwoty 36,46 zł za jeden kwintal - treść uchwały dostępna tutaj

Podatek rolny w 2015 roku - Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwałą nr XLIV/344/14 z dnia 6 listopada 2014 roku obniżyła cenę skupu żyta z 61,37 zł do kwoty 36,46 zł za jeden kwintal - treść uchwały dostępna tutaj