PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2024 roku zostały określone uchwalą nr LI/337/23 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna tutaj- ­uchwała ogłoszona 17 listopada 2023 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2023 roku poz. 2771 - tutaj

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2023 roku zostały określone uchwalą nr XL/254/22 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 października 2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna tutaj- ­uchwała ogłoszona 24 października 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2022 roku poz. 2068 - tutaj

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2022 roku zostały określone uchwałą nr XXX/198/21 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna tutaj - uchwała ogłoszona 23 listopada 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2021 roku poz. 2404 - tutaj

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2021 roku zostały określone uchwałą nr XXI/138/20 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna tutaj- uchwała ogłoszona 18 listopada 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2020 roku poz. 2637 - tutaj

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2020 roku zostały określone uchwałą nr XII/76/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 października 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna tutaj- uchwala ogłoszona 29 października 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2019 roku poz. 2854 - tutaj

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2019 roku zostały określone uchwałą nr XLIII/349/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna tutaj- uchwała ogłoszona 15 listopada 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2018 roku poz. 2623 - tutaj

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2017 roku oraz w 2018 roku zostały określone uchwałą nr XXIII/169/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - treść uchwały dostępna tutaj

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2016 roku zostały określone uchwałą nr XIII/84/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - treść uchwały dostępna tutaj

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2013, 2014, 2015 roku zostały określone uchwałą nr XXIV/200/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - treść uchwały dostępna tutaj

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wysokości stawek podatku od środków transportowych w latach 2016-2024 zostały określone uchwałą nr XIII/83/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna tutaj– uchwała ogłoszona 16 listopada 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2015 roku poz. 1982 – tutaj

Wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013, 2014 i 2015 roku zostały określone uchwałą nr XXIV/197/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - treść uchwały dostępna tutaj

 

PODATEK ROLNY

Zasady ustalania podatku rolnego określone zostały ustawą o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 333). Na podstawie art. 6 ust 3 ustawy o podatku rolnym rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Podatek rolny w 2024 roku będzie naliczany według stawki wynikającej z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. czyli 89,63 zł za 1 dt. Treść komunikatu dostępna jest poniżej:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-skupu-zyta-za-okres-11-kwartalow-bedacej-podstawa-do-ustalenia-podatku-rolnego-na-rok-podatkowy-2024,270,10.html?pdf=1

Podatek rolny w 2023 roku był naliczany według stawki wynikającej z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. czyli 74,05 zł za 1 dt. Treść komunikatu dostępna jest poniżej:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-skupu-zyta-za-okres-11-kwartalow-bedacej-podstawa-do-ustalenia-podatku-rolnego-na-rok-podatkowy-2023,270,9.html

 

OPŁATA TARGOWA (zniesiona)

Opłata targowa z dniem 1 stycznia 2023 roku została zniesiona na mocy uchwały nr XLII/266/22 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie zniesienia opłaty targowej - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna tutaj- uchwała ogłoszona 8 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2022 roku poz. 2559 - tutaj

W 2022 roku obowiązywała ta sama uchwała określająca stawki opłaty targowej, jaka podjęta została na rok 2021.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie była pobierana opłata targowa. Z tytułu niepobierania opłaty jednostkom samorządu terytorialnego przysługiwała rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (art. 1 pkt 138 ustawy).

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dz. U. z 15 grudnia 2020 r. pod poz. 2255 - dostępna tutaj.Ww. przepisy ustawy weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wysokości stawek opłaty targowej w 2020 roku zostały określone uchwalą nr XIII/89/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna tutaj- uchwała ogłoszona 9 grudnia 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2019 roku poz. 3293 - tutaj

Wysokości stawek opiaty targowej w 2016, 2017, 2018 i 2019 roku zostały określone uchwałą nr XIII/82/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015 w sprawie opiaty targowej - treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna tutaj- uchwała ogłoszona 16 listopada 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2015 roku poz. 1981 - tutaj

Wysokości stawek opiaty targowej w 2015 roku zostały określone uchwalą nr XLIV/343/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opiaty targowej – treść uchwały dostępna tutaj

 

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW (zniesiona)

Opłata od posiadania psów z dniem 1stycznia 2019 roku została zniesiona na mocy uchwały nr XLII/345/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zniesienia opłaty od posiadania psów – treść uchwały w Bazie Aktów Własnych dostępna  tutaj – uchwała ogłoszona 18 października 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2018 roku poz. 2389 – tutaj

Wysokości stawek opłaty od posiadania psów w 2013, 2014, 2015,2016, 2017 i 2018 roku zostały określone uchwałą nr XXIV/203/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów - treść uchwały dostępna tutaj