Nazwa jednostki

Adres

Telefon

Adres e-mail

Adres WWW / BIP

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej

Kostrzyn nad Odrą

ul. Niepodległości 17

tel./fax: 95-752-30-33

kontakt.ops@gmail.com

http://www.ops-kostrzyn.pl

https://www.e-bip.org.pl/opskostrzyn

Środowiskowy Dom Samopomocy

 Kostrzyn nad Odrą

 ul. Niepodległości 17

tel. 571-381-133

sdskostrzyn@gmail.com  http://sdskostrzyn.cba.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Kostrzyn nad Odrą

ul. Niepodległości 11

tel./fax  95-752-37-16

mosir-kostrzyn@post.pl

http://www.mosir-kostrzyn.pl/

http://bip.wrota.lubuskie.pl/mosir_kostrzyn/

Przedszkole Miejskie nr 1

Kostrzyn nad Odrą

ul. Osiedlowa 4

tel.: 95-752-34-76

fax: 95-752-08-79

pm1@onet.pl

https://www.e-bip.org.pl/pm1kostrzyn

Przedszkole Miejskie nr 2

Kostrzyn nad Odrą

ul. Czereśniowa 1

tel.: 95-752-17-28

tel./fax: 95-752-26-48

dyrektorpm2@op.pl

http://przedszkolemiejskienr2.pl/

https://www.e-bip.org.pl/pm2kostrzyn

Przedszkole Miejskie nr 3

Kostrzyn nad Odrą

ul. Niepodległości 19

awaria tel. Stacjonarnych

kom.: 512-929-164 lub 733-045-339

pm3kostrzyn@wp.pl

http://www.pm3kostrzyn.pl/

https://www.e-bip.org.pl/ekoludki

Przedszkole Miejskie nr 4

Kostrzyn nad Odrą

ul. Osiedlowa 8

tel.: 95-752-33-27

p4bajka@op.pl

http://www.pm4.kostrzyn.pl/

https://www.e-bip.org.pl/pm4.kostrzyn.pl/

Szkoła Podstawowa nr 2

Kostrzyn nad Odrą

ul. Banaszaka 1

tel.: 95-752-33-85

fax: 95-752-52-11

sekretarz@sp2kostrzyn.home.pl

http://sp2.kostrzyn.pl/

http://bip.sp2.kostrzyn.pl/

Szkoła Podstawowa nr 4

Kostrzyn nad Odrą

ul. Sienkiewicza 6

tel./fax: 95-752-30-21

sp4kostrzyn@gmail.com

http://sp4kostrzyn.edupage.org/

https://www.e-bip.org.pl/sp4kostrzyn/

Szkoła Podstawowa nr 1

Kostrzyn nad Odrą

ul. Kościuszki 7

tel./fax 95-728-98-13

sekretariat@sp1kostrzyn.pl

http://www.gim1-kostrzyn.pl/

http://bip.wrota.lubuskie.pl/gm1kostrzyn/

Szkoła Podstawowa nr 3

Kostrzyn nad Odrą

ul. M. Reja 32A

tel. 95-752-37-39

kadrygim2@op.pl

http://www.gim2kostrzyn.pl

https://www.e-bip.org.pl/kos2gim/

Żłobek Miejski

Kostrzyn nad Odrą

ul. Fabryczna 6

tel. 519-589-144 -sekretariat

tel. 519-589-214 -dyrektor

tel. 519-589-175 - intendent

dyrekcja@zlobek-kostrzyn.pl - dyrektor

kontakt@zlobek-kostrzyn.pl - sekretariat

 

 

INSTYTUCJE KULTURY

Kostrzyńskie Centrum Kultury

Kostrzyn nad Odrą

ul. Sikorskiego 34

tel.: 95-727-99-79

fax: 95-727-99-71

kcentrum@wp.pl

http://www.kck.kostrzyn.pl

http://bip.wrota.lubuskie.pl/kck_kostrzyn/

Miejska Biblioteka Publiczna

Kostrzyn nad Odrą

ul. Dworcowa 7

tel.: 95-752-10-10

biuro@biblioteka.kostrzyn.pl  - do dyrektora/do biura

glowny.ksiegowy@biblioteka.kostrzyn.pl - do głównego księgowego

informatorium@biblioteka.kostrzyn.pl - do biblioteki w sprawach czytelników

 

http://www.biblioteka.kostrzyn.pl

http://bip.wrota.lubuskie.pl/biblioteka_kostrzyn/

Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Kostrzyn nad Odrą

ul. Graniczna 1

tel./fax: 95-752-23-60

biuro@muzeum.kostrzyn.pl

ryszard.skalba@muzeum.kostrzyn.pl

http://www.muzeum.kostrzyn.pl

http://bip.wrota.lubuskie.pl/mtkostrzyn/

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO ZE 100% UDZIAŁEM MIASTA

Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o.

Kostrzyn nad Odrą

ul. Kopernika 4A

tel.: 95-727-96-00

fax: 95-727-96-01

mzk@kostrzyn.pl

http://www.mzk.kostrzyn.pl

Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Kostrzyn nad Odra

ul. Asfaltowa 2a

tel./fax: 95-752-53-33

kostrzynskietbs2@tlen.pl

http://www.kostrzynskietbs.pl