Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny.
Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze informacji i deklaracji.
Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 r.
Formularze, które wynikają z uchwał Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą (dotychczasowe), należy nadal stosować do spraw, w których np. zakup albo sprzedaż nieruchomości miała miejsce przed 1 lipca 2019 r.
Przypominamy o obowiązku składania wraz z deklaracją / informacją dodatkowych załączników.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl

Wzory formularzy dotyczących wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujące przy składaniu deklaracji/informacji od roku 2016 zostały określone Uchwałą Nr XIII/93/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015 roku - treść uchwały dostępna  tutaj - uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Formularze dla osób prawnych obowiązujące od 1 lipca 2019 włącznie

DL-1

PDF do wydruku

PDF_interaktywny_do_wypelnienia

deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 PDF do wydruku załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2 PDF do wydruku załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DN-1

PDF do wydruku

deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 PDF do wydruku Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 PDF do wydruku Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DR-1

PDF do wydruku

PDF_interaktywny_do_wypelnienia

deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 PDF do wydruku Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2 PDF do wydruku Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DT-1(6)

PDF do wydruku

deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1/A(6)

PDF do wydruku

załącznik do deklaracji DT-1

Formularze dla osób fizycznych obowiązujące od 1 lipca 2019 włącznie

IL-1

PDF do wydruku

PDF_interaktywny_do_wypelnienia

Informacja o lasach
ZIL-1 PDF do wydruku Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2 PDF do wydruku Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

IN-1

PDF do wydruku

PDF_interaktywny_do_wypelnienia

informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanychci

ZIN-1 PDF do wydruku Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 PDF do wydruku Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 PDF do wydruku

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

IR-1

PDF do wydruku

PDF_interaktywny_do_wypelnienia

Informacja o gruntach rolnych
ZIR-1 PDF do wydruku Załącznik do informacji o gruntach rolnych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2 PDF do wydruku Załącznik do informacji o gruntach rolnych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3 PDF do wydruku Załącznik do informacji o gruntach rolnych - dane pozostałych podatników

Formularze dla osób prawnych obowiązujące od 2016 włącznie do 30 czerwca 2019 roku

DL-1

MS WORD 

PDF do wydruku

deklaracja na podatek leśny

DN-1

MS WORD

PDF do wydruku

deklaracja na podatek od nieruchomości

DR-1

MS WORD

PDF do wydruku

deklaracja na podatek rolny

DT-1

PDF do wydruku

deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1/A

PDF do wydruku

załącznik do deklaracji DT-1

Formularze dla osób fizycznych obowiązujące od 2016 włącznie do 30 czerwca 2019 roku

IL-1

MS WORD

PDF do wydruku

informacja w sprawie podatku leśnego

IN-1

MS WORD 

PDF do wydruku

informacja w sprawie podatku od nieruchomości

IR-1

MS WORD 

PDF do wydruku

informacja w sprawie podatku rolnego

____________________________________________________________________________________________________________________

Formularze dla osób prawnych obowiązujące za lata od 2012 do 2015 włącznie

DL-1

MS WORD  

PDF do wydruku

deklaracja na podatek leśny

DN-1

MS WORD

PDF do wydruku

deklaracja na podatek od nieruchomości

uwaga: formularze obowiązujące przy składaniu deklaracji za lata ubiegłe do 2011 roku włącznie są do pobrania na dole strony

DR-1

MS WORD  

PDF do wydruku

deklaracja na podatek rolny

DT-1

PDF do wydruku

PDF do wypełnienia i wydruku

deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1/A

PDF do wydruku

PDF do wypełnienia i wydruku

załacznik do deklaracji DT-1

Formularze dla osób fizycznych obowiązujące za lata od 2012 do 2015 włącznie

IL-1

MS WORD  

PDF do wydruku

informacja w sprawie podatku leśnego

IN-1

MS WORD  

PDF do wydruku

informacja w sprawie podatku od nieruchomości

IR-1

MS WORD

PDF do wydruku

informacja w sprawie podatku rolnego

 

 

Instrukcja wypełniania elektronicznych formularzy (do wypełnienia i wydrukowania)

UWAGA: formularze deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujące przy składaniu deklaracji za lata ubiegłe do 2011 roku włącznie: MS WORD PDF do wydruku