II Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Działając na podstawie uchwały nr XXXIV/284/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2017 r. poz. 2819 t.j.), Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza II konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu.

Rodzaj zadania: Dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu w ramach współzawodnictwa sportowego klubów sportowych – grupy seniorów.

Wysokość środków publicznych, o które można się ubiegać: 5 000,00 zł.

Termin realizacji zadania: w okresie od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Graniczna 2, osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą w terminie do dnia 26 lutego 2024 roku, do godz. 14:00 (decyduje data wpływu).