Zgodnie z art. 28d pkt 2 (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta.