Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą

Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą samodzielnie dokonują aktualizacji danych w zakresie określonym w art. 28 ust. 5 pkt. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) za pomocą systemu teleinformatycznego.

W związku z tym aktualny Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą dostępny jest pod linkiem poniżej:

https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?nts=54081301011

Aby uzyskać wykaz dla Miasta Kostrzyn nad Odrą, należy nad wykazem wybrać:
"wybór województwa": WOJ. LUBUSKIE,
"Wybór powiatu": Powiat gorzowski,
"Wybór gminy": Kostrzyn nad Odrą.