DI.021.1.3.2014.MN                                             Gorzów Wlkp., 2014-03-12

Informacje Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp.:

1) zestawienie informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze województwa lubuskiego w odniesieniu do funkcjonowania znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) stan środowiska w Kostrzynie nad Odrą, marzec 2014r.