Numer i tytuł kontroli: P/16/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2015 r.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura wZielonej Górze

Kontroler: Anna Tronowicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 99410 z dnia 14 stycznia 2016 r.

Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą

Kierownik jednostki kontrolowanej: Andrzej Kunt, Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

.