Projekty uchwał w sprawach:

a) ustalenia planu pracy Rady Miasta oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i planów pracy komisji stałych rady Miasta na 2019 rok (druk nr 1),

b) uchylenia imienia Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 2),

c) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego” pomoc Miasta Kostrzyn nad Odrą w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 (druk nr 3).

d) powołania pocztu sztandarowego rady Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 4).

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu (druk nr 5).