Projekty uchwał w sprawach:

a)      określenia zasad realizacji  „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  i młodzieży  Miasta Kostrzyn nad Odrą” (druk nr 1),

b)      wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego  na nieruchomościach położonych w Kostrzynie nad Odrą na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 2),

c)       wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego  na nieruchomości położonej w Kostrzynie nad Odrą na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 3),

d)      wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego  na nieruchomości położonej w Kostrzynie nad Odrą na rzecz Ośrodka Pomocy  Społecznej w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 4),

e)       w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 rok (druk nr 5).